Munhälsovård

Munhälsovårdens tjänster

Inom munhälsovårdens lokaler rekommenderas användning av munskydd. Munskydd behövs då man kommer till mottagningen och då man lämnar  tandvårdsbesöket, eftersom det inte alltid är möjligt att följa säkerhetsavstånden i väntrummet.

Till munhälsovårdens tjänster hör kontroller och undersökningar, förebyggande åtgärder och individuell rådgivning samt vård av olika tänder och munsjukdomar. Till munhälsovårdens uppgifter hör också att främja befolkningens munhälsa i samarbete med andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Undersökningar och kontroller av mun och tänder, behandling av sjukdomar samt individuell förebyggande vård och rådgivning ges på tandläkarnas och munhygienisternas mottagningar. Även tandskötare utför individuellt rådgivningsarbete.

Alla har rätt till offentlig munhälsovård. För vården tas lagstadgade avgifter ut av personer som fyllt 18 år. Vården sker på tidsbeställda mottagningar. För brådskande vård finns tandläkarjour. För jourbesök uppbärs normala avgifter enligt förordningen om klientavgifter.

Barn och unga kallas enligt en individuell plan till tandskötare, munhygienist eller tandläkare för hälsoundersökningar och förebyggande vård. Ettåringar kallas i första hand till distansmottagning för munhälsoundersökningar.

Tandläkarjour

Under tjänstetid betjänar tandläkarjouren på Fredrikshamns och Kouvola tandkliniker och på Karhula tandklinik i Kotka

Under kvällar, veckoslut och söckenhelger fungerar hela Kymmenedalens tandläkarjour i Kymmenedalens centralsjukhus.

Tandläkarjouren riktar sig till patienter med värk som behöver brådskande vård och omedelbar tandläkarhjälp.  Kontakta genast tandläkarjouren om patienten har andnings- eller sväljningssvårigheter.

Kriterier för brådskande vård, dvs. situationer där det lönar sig att komma till tandläkarjouren:

Svullnad, begränsning av munöppning, munnen går inte att stänga, sväljningssvårigheter, feber i samband med ovan nämnda, tandolycksfall, sår i munnen, blödning t.ex. efter att en tand dragits bort, om munnen känns snabbt fyllas med blod, svår smärta som smärtstillande läkemedlet inte hjälper, långvarig smärta även om tanden inte irriteras vid t.ex. kyla eller värme, en värk som förhindrar sovandet, en spricka med ovan nämnda symtom.

Tillgången till vård inom munhälsovården

Bedömningen av vårdbehovet görs när klienten kontaktar munhälsovårdens tidsbokning.

Tidsbeställningen är öppen vardagar kl. 8.00–15.00.  Vi använder ett system för återuppringning. Icke-brådskande telefonsamtal som lämnats före kl. 14 ringer vi upp samma dag.

I samband med bedömningen av vårdbehovet reserveras en första tid för undersökning och vård. Klienten får en tid enligt bedömningen av vårdbehovet senast inom 6 månader.

Påminnelse om tidsbokning per sms

Klienten får en påminnelse om den reserverade tiden via sms två dagar innan den reserverade tiden.

För en tid som inte har avbokats eller använts debiteras en avgift på 50,80 € av personer som fyllt 18 år. Avgiften debiteras oberoende av om en påminnelse via sms sänts eller inte.

Tidsbokning och kontakt per telefon:

Vardagar (må–fr) jour och brådskande ärenden kl. 8–9, övriga tidsbokningar och förfrågningar kl. 9–15.

Tandklinikerna i Fredrikshamn tfn 05 220 2202
Nummer för smsavbokning och servicenumret för hörselskadade tfn 050 902 4021

Tandklinikerna i Kotka tfn 05 220 2200
Nummer för smsavbokning och servicenumret för hörselskadade tfn 050 902 4019

Tandklinikerna i Kouvola tfn 05 220 2201
Nummer för smsavbokning och servicenumret för hörselskadade tfn 050 902 4020

Miehikkälä och Vederlax tandkliniker tfn 040 710 7286
Nummer för smsavbokning och servicenumret för hörselskadade tfn 050 902 4024

Tandkliniken i Pyttis tfn 05 220 2203
Nummer för smsavbokning och servicenumret för hörselskadade tfn 050 902 4022

Skriv ut blanketten för förhandsuppgifter (finns längst ner på denna sida), fyll i den och ta med er den till tandvårdsbesöket, tack!

Anvisning för tidsbokning till distansmottagning för ettåringar

Munhälsoundersökningen för en ettåring är den första kontakten i samband med munvård där man diskuterar barnets munhälsa, faktorer som påverkar munhälsan samt önskemål och behov för barnets munvård.

Mottagningen hålls på distans via Teams-videoförbindelse. I fortsättningen sker undersökningarna på den egna tandkliniken vid 3 och 5 års ålder samt vid behov enligt en individuell vårdplan.

Boka tid efter att du fått informationsbrevet, senast inom en månad. Du kan boka tid via länken Gå till elektronisk tidsbokning.

Gör så här:

  • Gå till elektronisk tidsbokningen
  • Identifiera dig med dina egna bankkoder eller mobilcertifikat
  • Välj barnet för vems räkning du uträttar ärenden -> tidsbokningsrätten syns i barnets uppgifter
  • Välj distansmottagning i kalendern och en tid som passar dig (du kan också flytta tiden i det tidsfält som tidsgränsen tillåter)
  • Kom ihåg att lägga till din e-postadress i fältet för tilläggsuppgifter om tidsbokning

Länken som behövs för Teams-videoförbindelsen skickas till dig per e-post 1–2 dygn före mottagningen. Fjärrförbindelselänken kan också delas med den andra vårdnadshavaren.

Gör så här:

  • Läs anvisningarna om hur du ansluter dig till Teams-mötet här.
  • Testa förbindelserna i god tid innan distansmottagningen inleds.
  • Vid tekniska problem som uppstått under distansmottagningen t.ex. om kontakten avbryts mitt i mottagningen ringer yrkespersonen till dig per telefon.

Du kan bekanta dig med frågorna på mottagningen på förhand. Frågorna finns längst ner på sidan Förhandsuppgiftsblankett för tandvård - barn.

Om det inte är möjligt att uträtta ärenden elektroniskt ska du ta kontakt med den centraliserade tidsbokningen i ditt område och boka en granskningstid per telefon.

Avbokning och flyttning av mottagningstider

Mottagningstiden kan avbokas eller flyttas per telefon. Tiden ska avbokas ett dygn, dvs. 24 timmar, innan den börjar för att den bokade tiden ska anses vara avbokad. Vid behov kan en avbokning eller en flytt av en bokad tid även göras via tidsbokningen i andra områden, om du inte får kontakt med tidsbokningen i ditt område. Avbokning per telefon eller en flytt av tiden kan skötas antingen genom att lämna en begäran om återuppringning per telefon eller genom att lämna ett meddelande på smsavbokningsnumret. Det är möjligt att avboka via sms dygnet runt varje veckodag.

Avbokning är också ofta möjlig via e-tjänsterna .

Via e-tjänsten kan du avboka:

•    En tandundersökningstid
•    En tandkirurgisk undersökning
•    En mottagningstid för en sprucken tand
•    En parodontologisk mottagning
•    Jourens tid för fortsatt behandling
•    En tid hos tandläkarjouren
•    En tid hos munhygienisten
•    En mottagningstid hos tandläkaren (t.ex. för att lappa en tand)

Via e-tjänsten kan du inte avboka:

•    En jourtid för tandreglering
•    En sållningstid för tandreglering
•    En mottagningstid för tandreglering
•    En tid för tandröntgen
•    En tid hos tandskötarens mottagning
•    En mottagning för tandproteser
•    En mottagning för bettfysiologisk behandling
•    Kontrolltider enligt förordningen för barn och unga

Sähköinen asiointi

Toimipisteet ja ajanvaraus

Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti

- Hammashoitoloiden ajanvaraus- ja asiakaspalvelunumero: 05 220 2200 (arkisin klo 7–16)
- Voit halutessasi jättää myös takaisinsoittopyynnön arkisin klo 7-14. Jätettyäsi takaisinsoittopyynnön, kuuntele nauha loppuun asti kunnes puhelu katkeaa, jotta pyyntösi rekisteröityy. Kaikkiin takaisinsoittopyyntöihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana. 
- Tekstiviestiperuutus ja kuulovammaisten palvelu tekstiviestillä: 050 902 4019

Pyhtää 

- Hammashoidon ajanvarausnumero (vain pyhtääläiset ja Pyhtään terveysaseman valinneet):
05 220 2203 (arkisin klo 8–15)
- Tekstiviestiperuutus: 050 902 4022

Puheluiden hinnat
Soittaminen ja jonottaminen 05-alkuisiin numeroihin ja mobiilinumeroihin on maksullista. Puhelun hinta määräytyy soittajan puhelinliittymän matkapuhelumaksun tai paikallisverkkomaksun mukaan.