Kymenlaakson keskussairaalassa tarjolla viiden tähden koulutuspaikkoja
syöpätauteihin ja sädehoitoon erikoistuville lääkäreille

Kymenlaakson keskussairaala tarjoaa erikoistuville lääkäreille viiden tähden koulutuspaikkoja. Uusien onkologien koulutukseen on panostettu ja uusi moderni sädehoitoyksikkökin on valmistumassa 2020.

Kymenlaakson keskussairaala sai täydet viisi tähteä, kun Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Lääkäriliitto listasivat kyselyn avulla Suomen parhaat erikoistuvien lääkärien koulutuspaikat 2019.

-  Viisi tähteä on parasta, mitä koulutuspaikka-arviossa voi saada. Kymenlaakson keskussairaala on sopivan kokoinen sairaala. Meillä oppii tuntemaan muitakin kuin oman työyhteisön jäseniä, ja konsultointi on yleensä mutkatonta. Erikoistuva lääkäri on työyhteisön tärkeä lenkki, jonka hyvä kohtelu ja koulutus reilussa hengessä on kaikille tärkeää, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymenlaakson keskussairaalassa eli Koksissa on panostettu viime vuosina uusien onkologien koulutuksen laatuun ja saatavuuteen. Onkologien määrä Suomessa on edelleen liian pieni suhteessa lisääntyvään tarpeeseen.

- Osallistumme mielellään uusien onkologien koulutukseen. Tätä varten olemme perustaneet lisää koulutuspaikkoja ja uudistaneet koulutusta, kertoo syöpätautien ylilääkäri Anneli Sainast.

Kymenlaakson keskussairaalan voi tulla erikoistumaan onkologiksi missä tahansa erikoistumisvaiheessa. Tällä hetkellä on mahdollista ottaa heti yksi tai kaksi erikoistuvaa lääkäriä kouluttautumaan. Lääkäreiden palkkaus on keskussairaaloissa yliopistollisiin sairaaloihin verraten parempi, päivystysvastuuta ei ole.

- Pieni yksikkö mahdollistaa jouston ja monipuolisuuden: työtä poliklinikalla, vuodeosastolla ja sädehoidossa kattaen kaikki kasvaintyypit. Koko ajan saatavilla on erikoislääkärin tuki kaikenlaisiin tilanteisiin, Sainast kertoo.

- Onkologisen osaamisen lisäksi myös oirehoidon perustaidot tulevat hyvin tutuiksi. Koti- ja ulkomaista koulutusta on hyvin saatavilla. Erikoistuvan lääkärin vastaanottoaikoja on pidennetty, mikä mahdollistaa työssä oppimisen ja kirjallisuuteen tutustumisen sekä yhteistyön eri erikoisalojen kanssa.

”Olen saanut yksilöllistä ohjausta”

Syöpätauteihin ja sädehoitoon erikoistuva lääkäri Pia Hanhela on ollut erittäin tyytyväinen koulutukseensa Kymenlaakson keskussairaalassa.

- Erikoistuvan lääkärin työnkuva syöpätaudeilla on monipuolinen, tarjolla on sekä poliklinikkatyötä että osastotyötä sopivassa suhteessa. Vastuuta saa sopivasti ja työtä saa tehdä itsenäisesti, silti seniorituki on hyvä ja apua saa tarvittaessa, Pia Hanhela kertoo.

- Koulutuksiin pääsee todella hyvin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Myös oppiminen sujuu arkisen työn lomassa hyvin, kun ohjaus on yksilöllistä. Keskussairaala on sopivan kokoinen ja eri erikoisalojen välillä on myös helppo konsultoida. Voin suositella työpaikkana.

Kotkassa sijaitsevassa Kymenlaakson keskussairaalassa annetaan sädehoitoa vuodessa noin 600 potilaalle. Potilaat ovat aikuisia syöpäpotilaita, joita hoidetaan monipuolisesti sekä parantamiseen tähtäävästi että oireita lievittäen. Kymenlaakson keskussairaalassa on menossa mittavat laajennus- ja peruskorjaustyöt. Kesällä otetaan käyttöön täysin uusi G-osa, johon sijoittuvat mm. päivystys, intensiivihoito, äitiyspoliklinikka ja synnytykset. Uusi sädehoitoyksikkö on valmistumassa tämän jälkeen. Uudet tilat tuovat tullessaan uutta tekniikka. Erikoistuvalle lääkärille on tarjolla perusteellinen johdanto sädehoitoon, mikä mahdollistaa syvemmän oppimisen yliopistosairaalan sädehoitoyksikössä. Tutuksi tulevat myös sädehoitohaittojen ehkäisy ja hallinta.

Erikoistumispaikasta kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä syöpätautien ylilääkäriin.
Lisätietoja: Anneli Sainast, ylilääkäri, anneli.sainast@kymsote.fi

-----

Erikoistuvien lääkäreiden koulutus

Kymenlaakson keskussairaala on viiden tähden koulutuspaikka merinäköalalla

Kymenlaakson keskussairaala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen. Keskussairaalassa on edustettuina kaikki erikoisalat ja erikoistuvien lääkäreiden koulutus on laadukasta. Kymenlaakson keskussairaala sai täydet viisi tähteä, kun Nuorten Lääkärien Yhdistys ja Lääkäriliitto listasivat kyselyn avulla Suomen parhaat erikoistuvien lääkärien koulutuspaikat 2019. (Lisätietoja: www.nly.fi/koulutuspaikkakysely/)

- ­Viisi tähteä on parasta, mitä koulutuspaikka-arviossa voi saada. Kymenlaakson keskussairaala on sopivan kokoinen sairaala. Meillä oppii tuntemaan muitakin kuin oman työyhteisön jäseniä, ja konsultointi on yleensä mutkatonta. Erikoistuva lääkäri on työyhteisön tärkeä lenkki, jonka hyvä kohtelu ja koulutus reilussa hengessä on kaikille tärkeää, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymenlaakson keskussairaalassa pääsee erikoistumaan eri aloille eikä pitkiä jonotusaikoja ole. Erikoistuminen on mahdollista kaikilla erikoisaloilla runkojen osalta, eriytyvää vaihetta voi suorittaa lukuun ottamatta neurokirurgiaa ja elinsiirtoja. Suurilla erikoisaloilla eli sisätaudeilla ja kirurgialla on riittävästi erikoistumispaikkoja, molemmilla noin viisitoista.

–  Sairaalassamme on monipuolista osaamista. Erikoistuva saa hyvät edellytykset itsenäiseen työskentelyyn myös yliopistosairaalan ulkopuolella. Päivystys on monipuolista ja se on jaettu usealle eri erikoistujalle, samaan aikaan työskentelee viidestä seitsemään eri päivystäjää. Erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystys on eriytetty, kertoo sisätautien ylilääkäri Mika Huuskonen.

Palautekeskusteluja, työnohjausta ja tutorointia

Erikoistumiskoulutusta koordinoi koulutusylilääkäri ja suurilla erikoisaloilla on hänen lisäkseen erikseen koulutusylilääkärin virkoja.

– Järjestämme palautekeskusteluja ja erityisalakohtaisesti myös erikoistuvan tutorointia. Sairaalamme koostakin johtuen pienillä erikoisaloilla koulutus on enemmän kisälli-oppipoika -tyyppistä toimintaa. Sairaalan koko mahdollistaa myös sen, että konsultaatio eri erikoisalojen yli on helppoa, Mika Huuskonen luonnehtii.

Kymenlaakson keskussairaalassa johtaminen on jaettu operatiiviseen ja medisiiniseen, mikä osaltaan helpottaa yhteistyötä erikoisalojen välillä. Koulutusta pidetään arvossa ja johtamiskoulutukseen on mahdollista päästä erikoistumisaikana. Tarjolla on myös työnohjausta.

- Keskussairaalan ohella viisi tähteä annettiin myös Kymenlaaksolle alueena, ja se lämmitti erityisesti mieltä. Olen aina ollut sitä mieltä, että Kymenlaakso on Suomen maakuntien aliarvostettu kätketty helmi, joten viiden tähden myötä saamme ansaittua, myönteistä huomiota koko seudulle, iloitsee johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymenlaakson keskussairaala sijaitsee merellisessä Kotkassa, jossa on edullista asua. Erikoistumisen jälkeen on mahdollista jatkaa uraa Kymsotessa ja elämää Kymenlaaksossa. Toisaalta myös maakunnassa vierailu ja päivittäinen matkustaminen pääkaupunkiseudulta on mahdollista. Kymenlaakson keskussairaalaan pääsee pääkaupunkiseudulta suoraa moottoritietä linja-autolla tai omalla autolla reilussa tunnissa.

Kymenlaakson keskussairaalan laajentamiseen ja peruskorjaamiseen on tehty mittavia investointeja, jotta niin henkilöstö kuin potilaatkin saavat nykyaikaiset ja viihtyisät tilat. Kesällä 2020 otetaan käyttöön sairaalan uusi G-osa. Sinne muuttavat mm. päivystys, intensiivihoito, leikkaustoiminta, äitiyspoliklinikka ja synnytykset. Kaikki nämä saavat nyt täysin uudet tilat ja modernit laitteet ja välineet. Pian G-osan jälkeen otetaan käyttöön uusi sädehoitoyksikkö. Vanhan sairaalaosan uudistaminen jatkuu vielä lähivuosien ajan.

– Lääkäri viihtyy siellä, missä työnteko sujuu. Kymenlaakso saa uudistusten jälkeen vaativan työn edellyttämät, modernit tilat, Mäntymaa toteaa.

Kymenlaakson keskussairaala tarjoaa viiden tähden koulutuspaikkoja, merinäköalalla.

 

Annamme mielellään lisätietoja:

rekrytointi@kymsote.fi