Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Vastauksia Kymsoten asukastilaisuuksissa (8.-11.4.) esitettyihin kysymyksiin

6.5.2019

Kymsote järjesti 8.-11.4. asukastilaisuudet Kouvolassa, Kotkassa, Miehikkälässä sekä Haminassa. Tilaisuuksissa kerrottiin Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -suunnitteluhankkeesta. Kymsoten edustajina tilaisuuksissa toimivat toimitusjohtaja Annikki Niiranen, osallisuuden palvelujen johtaja Ismo Korhonen sekä saatavuus- ja saavutettavuus -suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Asta Saario. Tilaisuuksia saapui seuraamaan yhteensä noin 300 kymenlaaksolaista. Alle on koottu vastauksia yleisön tilaisuuksissa esittämiin kysymyksiin.

Kymsote

Riittävätkö työntekijät Kymsotessa?

Huoli on erityisesti lääkäreiden, lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden riittävyydestä. Rekrytointia tehostetaan edelleen (esim. oppilaitosyhteistyö). Opiskelijaharjoitteluun liittyviä toimintamalleja vahvistetaan ja kehitetään osaltaan tukemaan tulevan henkilöstön rekrytointia.

Kuntoutuspalvelut

Missä vaiheessa käytätte kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin tietoa valmistelussa hyväksi?

Kolmas sektori on mukana esim. jatkomaksusitoumusten myöntämisessä. He antavat tärkeää tietoa asiakkaan kuntoutuksen edistymisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Miten yhdenvertaisuus toteutuu Kouvolan ja Kotka välillä esim. poliklinikoissa?

Kuntoutuksessa palvelut ovat samanlaisia, kuten esim. avovastaanotto, koko Kymsoten alueella ja palveluiden sisältöjä yhdenmukaistetaan tämän vuoden aikana. Jo nyt on mahdollista päästä erilaisten ryhmämuotoisten terapioiden piiriin Kymsoten alueella, jos omasta kunnasta ei lähipalveluna tarvittavaa löydy.

Ennaltaehkäisyn ytimessä on liikunta, tuleeko liikunnasta vielä erilliset esittelyt, kun toiminta on suunniteltu?

Liikuntayksiköiden tuottamat liikuntapalvelut ovat edelleen kuntien tuottamaa palvelua. Kuntoutus on eri terapeuttien toteuttamaa henkilökohtaiseen tarpeeseen, tahtotilaan sekä motivaatioon perustuvaa joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua esim. leikkauksen jälkeen. Tulemme tekemään hyvää yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi leikkausta odottavien asiakkaidemme osalta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuinka rahapeliongelmaisten hoitoonohjaus on hoidettu?

Asiakkaat voivat hakeutua peliriippuvuusasioissa terveysasemalle. Terveysaseman työntekijä ottaa yhteyttä Kymsotessa peliriippuvaisten hoidosta vastaavaan yhdyshenkilöön Minnamaria Salmiseen Kouvolan mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla ja sopii tapaamisen. Ensimmäinen kerta on alkukartoitusta. Kartoituksen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma.

Missä vaiheessa käytätte kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin tietoa valmistelussa hyväksi?

Yhteistyötä käynnistetään parhaillaan järjestöjen kanssa.

Sairaalapalvelut

Kun keskitetään kaikki vuodepaikat Kotkaan, mahtuvatko kaikki eteläisen alueen vuodeosastopotilaat samaan paikkaan?

Vuodeosastopaikat keskitetään Kotkaan ja Kouvolaan, kaikki paikat ovat kymenlaaksolaisten yhteiskäytössä.

Jatkaako POKS?

POKS:n toiminnot siirtyvät Ratamoon, kun Ratamo valmistuu vuonna 2021.

Mitä tarkoittaa kotisairaala?

Kotisairaala tarkoittaa sairaalatasoisen hoidon antamista kotona. Kymenlaaksossa esitetään olevan kaksi paikkaa, josta henkilökunta lähtee liikkeelle. Palvelua tarjotaan lähtökohtaisesti koko Kymenlaakson alueelle.

Suun ja terveydenhuollon palvelut

Takaako järjestelmä, että hammashoitoon pääsee alle puolessa vuodessa?

Kyllä takaa.

Korvaako hammaslääkäribussi Miehikkälän ja Virolahden hammashoidon? Hammaslääkäreillä on nyt hyvin varustellut tilat ml. odotustilat olisi outoa, jos niistä jouduttaisiin luopumaan ja siirtymään bussiin?

Mikäli päädytään ratkaisuun, että Miehikkälässä ja Virolahdella ei ole omia hoitoloita, tarvittava hoitokapasiteetti järjestetään isompaan yksikköön Haminaan ja bussi voi täydentää palvelujen saatavuutta

Asumispalvelut

Miten työ- ja päivätoiminta sekä asumispalvelut on tarkoitus yhdistää?

Asumispalvelujen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä selvitetään mahdolliset muutostarpeet työ- ja päivätoiminnan palveluihin ja palvelupisteiden sijoittumiseen. Näillä on paljon yhteisiä asiakkaita. Erityistilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Ikääntyneiden palvelut

Minkälaisia haasteita sosiaali- ja terveysalan koulutukselle?

Esimerkiksi ikäihmisten puolelle suuntautuvien lähihoitajaopiskelijoiden määrä tulisi saada kasvamaan.

Mistä johtuu kehitysvammaisten asumispalveluiden asiakasmaksujen huima nousu? Carean aikaan 6+ euroa ja nyt reilu 11 euroa. Myös ruokamaksut ovat nousseet. Mihin hintamuutokset perustuvat?

Hintamuutokset perustuvat asiakasmaksujen yhtenäistämiseen. Aiempina vuosina Kymsoten alueen kunnissa ja kuntayhtymän maksuissa on ollut hyvin erilaisia hintoja, nyt kun maksuja yhtenäistetty saattaa jossain kohdin maksuun tulla jonkin verran korotusta.

Mikä on palveluseteleiden hinnoitteluperuste?

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo perustuu asiakkaan saaman avun määrään ja asiakkaan tuloihin, tilapäisen palvelusetelin arvo on kiinteä.

Minkä verran hoitosuunnitelmia on käytössä ja mistä saa niistä tietoa (myös omaiset)?

Ikääntyneiden palveluissa kaikille säännöllisen palvelun (kotihoito, asuminen) asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Toiveena on, että omainen osallistuisi (asiakkaan suostumuksella) hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan. Lisätietoja voi kysellä asiakkaan vastuuhoitajalta tai yksikön palveluesimieheltä.​