Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Valtionavustukset tukemaan kehittämistyötä

1.7.2020

Kymsotelle myönnettiin valtionavustusta 6 983 654 euroa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote-rakenneuudistus -hankkeiden kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeet kytkeytyvät valtakunnalliseen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan ja sote-rakenteen uudistamiseen. Rahoitus jakautuu vuosille 2020-2022.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämistyöllä tavoitellaan palveluiden saatavuuden ja oikea-aikaisuuden parantumista, palvelutarpeiden ennakointia, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantumista, palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamista sekä kustannusten nousun hillintää. Erityisenä kehittämiskohteena Kymsotessa on asiakkaiden palveluun ohjautuminen, etäpalveluiden kehittäminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen mm. perustason terveyspalvelujen potilasvirtojen läpimenoaikoja kehittämällä. Hankkeessa on tarkoituksena rakentaa toimiva, integroitu ja asiakaslähtöinen sote- keskus toiminta. 

Sote rakenneuudistus- hankkeessa edistetään vahvasti tietojohtamisen ja digitaalisten palveluiden kehittämistyötä. Digitaalisen kehittämisen kärkenä toimivat sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, asiakasohjauksen digiratkaisujen rakentaminen ja asiakkaan palvelukanavien kehittäminen. Kehitystyötä kohdennetaan myös strategisen johtamisen, toimintatapojen ja toimintakulttuurin parantamiseksi.