Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimustoiminta

Kaiken osaamisen ylläpito ja kehittäminen vaatii koulutusta ja tutkimusta. Näistä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) haluaa erityisesti pitää huolta hyvän potilastyön takeeksi. 

Kymsoten sairaalat, perusterveydenhuollon keskukset ja sosiaalipalveluiden yksiköt ovat koulutusyksiköitä. Niissä annetaan Suomen lakien ja asetusten sekä EU-direktiivien mukaisesti lääketieteellistä peruskoulutusta, erikoiskoulutusta, täydennyskoulutusta ja tieteellistä jatkokoulutusta sekä koulutetaan ja täydennyskoulutetaan sairaanhoitajia, erityistyöntekijöitä ja sosiaalipalveluiden osaajia soveltuvin osin. 

Koulutuksen ensisijainen tarkoitus on aina validoida eli pätevöittää koulutettava johonkin ennalta määrättyyn tarkoitukseen. Sen vuoksi koulutuksen tulee olla suunniteltua ja opiskelijan edistymistä tulee valvoa säännöllisesti. 

Kymsote järjestää alueellista koulutusta kaikille terveydenhuoltoalan ammattiryhmille. Alueellinen koulutus on nähtävissä Kymsoten koulutuskalenterissa lukukausittain (ks. koulutuskalenteri).

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon koulutukset nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Sen vuoksi myös koulutustoiminnot järjestetään yhteistyössä. Sosiaalihuollon koulutukset järjestetään alan vaatimusten mukaisesti.

Tutkimuksen sektorilla Kymsotessa toteutetaan:

1. yhteisrahoitteisia tutkimusprojekteja
2. liiketaloudellisia tutkimusprojekteja

Liiketaloudelliset tutkimusprojektit toteutetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella.

Yhteisrahoitteisissa projekteissa Kymsote osallistuu eri päätöksellä yleishyödyllisen tutkimusprojektin kustannuksiin esimerkiksi antamalla infrastruktuuriaan projektin käyttöön ilman erillistä kustannusta.

Kymsotessa tehtävää tutkimusta säätelevät terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa koskevat lait ja asetukset, muut säädökset, ministeriön ohjeet ja sopimukset.

Lisätietoa opinnäytetöistä