Tietoa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelystä

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) astui voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetuksen myötä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (myöhemmin Kymsote) henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu vaikutuksia, joiden myötä kehitämme ja päivitämme henkilötietoihin liittyviä toimintatapoja ja prosessejamme tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

Kansallinen lainsäädäntö ja ohjeistukset muuttuvat koko ajan, joten informaatiota päivitetään jatkuvasti. Rekisteröityjen oikeudet vahvistuivat tietosuoja-asetuksen myötä, mutta jo aiempi henkilötietolaki takasi rekisteröidyille laajat oikeudet.

Palveluiden laadukas tuottaminen, palveluiden suunnittelu sekä niiden seuranta, laskutus ja tilastointi edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Tietoa sinusta kerättävistä henkilötiedoista, henkilötietojen käsittelystä vastaavista ja oikeuksistasi seuraavien palveluiden osalta löydät näiltä sivuilta:

- Asiakkaana sosiaalihuollon palveluissa
- Asiakkaana terveydenhuollon palveluissa
- Työnhakijana tai työntekijänä Kymsotessa

Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan saadakseen neuvoja asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn tai tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttöön. Huomioithan, että tietosuojavastaavalle ei tule lähettää salassa pidettävää tai arkaluonteista henkilötietoa, koska kyse on neuvontapalvelusta.

Miten käsittelemme henkilötietojasi (video)

Yhteydenotot sähköpostitse: tietosuoja(at)kymsote.fi, sähköisen asioinnin kautta.

Lue lisää:

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietopyynnöt

Lokipolitiikka, Kymsote

Tietoturvapolitiikka, Kymsote

Tietosuojapolitiikka, Kymsote

Tietosuojapolitiikka, Kymsote - Liite 1, terminologia

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä:

Asiakkaana Kymsote.fi-sivuston chat-palvelussa 

Rekisteröityjen informointi - lokitietojen käsittely 

Rekisteröidyn informointi - Kotihoidon lääkeannostelija (PDF)

Rekisteröidyn informointi, työelämäpalvelut (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Terveydenhuollon kuntoutuspalvelut (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Lasten nuorten ja perheiden palvelut (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Palliatiivinen poliklinikka (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Asiakirjahallinto (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitus (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Koronabotti ja koronatietoni (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Tallentava kameravalvonta (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Sidonnaisuusrekisteri (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Omaolo-palvelu (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Sosiaalihuollon asiakasrekisteri (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Onks tää normaalia? -chat (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Sähköinen asiointi (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Kymenlaakson hyvinvointialueen uutiskirje (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Teams-etätapaamiset (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Turvapuhelinpalvelu kotihoidossa (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Elintapamuutosvalmennus - Movendus (PDF)

Rekisteröidyn informointi - FINENTRY-palvelu (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Koronatodistus (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Digitaaliset ratkaisut kotihoidossa (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Avustajainfo (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Turvallinen koti (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Asiakaskokemuksen mittaaminen (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Tietoturva- ja tietosuojasitoumus (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Hoitotarvikejakelu (PDF)

Rekisteröidyn informointi - Kymsote Tietoallas (PDF)

Tietosuoja tieteellisessä tutkimuksessa

Tietosuoja tieteellisessä tutkimuksessa