Tietoa Kymsotesta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää noin 6 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat noin 163 000 maakunnan asukasta.

Organisaatiokaavio 1.8.2021 alkaen

Päätöksenteko ja hallinto

Yhtymävaltuusto

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. 

Kuntayhtymässä 

hallituksen jäsenet ja varajäsenet
yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, 
tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
Ruotsinkielisen lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 

Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Puheenjohtaja Marjo Lakka, Kouvola 
1. varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, Kouvola
2. varapuheenjohtaja Bengt Kevin, Kotka 

Hamina:

Antti Pakkanen (varajäsen Peter Muurman) 
Nina Peltonen (varajäsen Riitta Hytönen) 
Ville Tolvanen (varajäsen Jarmo Metsänen) 

Kotka:

Petri Joukainen Petri (varajäsen Joona Mielonen)
Bengt Kevin (varajäsen Heljä Halinen)
Topias Kotiniemi (varajäsen Pasi Salmikivi)
Miia Kurttila (varajäsen Pirjo Romppanen)
Olli Lehtonen (varajäsen Antero Lehtola)
Hanna-Kaisa Lähde (varajäsen Eeva Linkola)
Jarno Oljakka (varajäsen Jan Kyötikki)

Kouvola:

Tapio Karvonen (varajäsen Jyrki Hyttinen)
Birgit Koskela (varajäsen Anne Hasu)
Marjo Lakka (varajäsen Outi Kasurinen)
Joni Mörk (varajäsen Tomi Immonen)
Johanna Pyötsiä (varajäsen Tiina Hämäläinen)
Tuija Ranta (varajäsen Erja Vanhala)
Niina Ristolainen (varajäsen Päivi Hietaharju)
Jukka Silèn (varajäsen Jari Larikka)
Laila Uljas (varajäsen Pepina Malmberg)
Toni Vainikka (varajäsen Lasse Ahola)

Miehikkälä:

Jari Heinonen (varajäsen Raimo Pakkanen)

Pyhtää:

Kari Huovila (varajäsen Jari Viinanen)
Mervi Liimatainen (varajäsen Jane Salama)

Virolahti:

Mirja Isoin (varajäsen Anja Kivelä)
Sisko Ukkola-Paronen (varajäsen Heli Hollanti)

Hallitus

Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa, toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, kuntayhtymän toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalipalelujen johtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.  

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistee toimitusjohtaja. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Seppo Rintamo, Kotka (varajäsen Jouko Rauhala, Kotka)
Varapuheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Jaana Lundberg, Kouvola)
Aila Eerola, Kotka (varajäsen Titta Erkkiä, Hamina)
Veli-Matti Hartikainen, Hamina (varajäsen Matti Astola, Miehikkälä)
Mikko Jaanu, Kouvola (varajäsen Anni Villikka, Kouvola)
Markku Pakkanen, Kouvola (varajäsen Vappu Kuokka, Virolahti)
Riku Pirinen, Kotka (varajäsen Kari Huovila, Pyhtää)
Tiina Mikkonen, Kotka (varajäsen Samuli Sibakoff, Kotka)
Miia Witting, Kouvola (varajäsen Birgit Koskela, Kouvola)

Kuntien seurantatyöryhmä

Arja Kumpu, Kouvola (puheenjohtaja)
Liisa Rosqvist, Kotka
Arto Ylönen, Miehikkälä
Pia Nordman, Hamina
Veli-Matti Pulli, Virolahti
Tommi Koskinen, Pyhtää
Jorma Haapanen, Kymsote
Tuula Jaakkola, Kymsote
Marjo Seuri, Kymsote
Heli Kainulainen, Kymsote
Päivi Mattila, Kymsote
Mia Tapiola, Kymsote
Hannele Mattila, Kymsote
Marja-Liisa Mäntymaa, Kymsote
Sanna Koste, Kymsote
Ismo Korhonen, Kymsote
Lauri Lehto, Kymsote
Anu Salonen, Kymsote (sihteeri)

Konsernin hallinto

Konsernin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä.

Lautakunnat

Kuntayhtymässä toimivat tarkastuslautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, toimivallasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Niina Ristolainen, Kouvola (varajäsen Päivi Hietaharju, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Jukka Silèn, Kouvola (varajäsen Jari Larikka, Kouvola)
Mikko Lehkonen, Kotka (varajäsen Janne Nyholm, Hamina)
Olli Lehtonen, Kotka (varajäsen Jorma Korpela, Kotka)
Arja-Tuulikki Malin, Hamina (varajäsen Elina Harjama, Hamina)
Heli Varjakoski, Virolahti (varajäsen Seija Piispa-Jespars, Pyhtää)

Ruotsinkielisen lautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Solveig Rosenblad, Pyhtää (varajäsen Tiina Helle, Pyhtää)
Varapuheenjohtaja Jane Salama, Pyhtää (varajäsen Mervi Liimatainen, Pyhtää)
Stina Falck, Pyhtää (varajäsen Ann-Mari Riihimäki, Pyhtää)
Max Koski, Pyhtää (varajäsen Toni Vanhala, Pyhtää)
Tom Ögård, Pyhtää (varajäsen Tuulikki Aksels, Pyhtää)

Yksilöjaosto

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaosto, joka käsittelee yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi käsittelee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Jaoston kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yksilöjaoston jäsenet

Puheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola  (varajäsen Outi Kasurinen, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Hartikainen, Hamina  (varajäsen Jarmo Metsänen, Hamina)
Erja Vanhala, Kouvola  (varajäsen Mikko Jaanu, Kouvola)
Topias Kotiniemi, Kotka (varajäsen Anne Hasu, Kouvola)
Aila Eerola, Kotka (varajäsen Niina Peltonen, Hamina)

Sidonnaisuudet

Astola Matti
Kymsoten hallituksen varajäsen
VATE:n poliittisen seurantaryhmän jäsen
Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen, Haminan srk
Miehikkälän kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvoston jäsen
Kymenlaakson aluevaltuuston varavaltuutettu

Bengt Kevin
Kymsoten yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Johtava fysioterapeutti
Q Medi Europe Oy, hallituksen puheenjohtaja
DOIT300, toimitusjohtaja

Eerola Aila
Kymsoten hallituksen jäsen
Kymsoten Vaten poliittisen seurantaryhmän jäsen
Kymsoten yksilöjaoston jäsen
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oyn hallituksen jäsen 10/2021
Kotkan kaupunginhallituksen jäsen ja omistajaohjausjaoston varsinainen jäsen
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hallituksen jäsen

Erkkilä Titta
Lehtori, Haminan kaupunki
Kymsoten hallituksen varajäsen
Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) yhtymäkokouksen jäsen

Hartikainen Veli-Matti
RUK-museon hoitaja Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry:ssä
Kymsoten hallituksen jäsen
Kymsoten yksilöjaoston varapuheenjohtaja
Vaten poliittisen seurantaryhmän jäsen
Haminan kilpailukykyvaliokunnan jäsen
Haminan Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsen
Haminan palloiluhalli Oy:n hallituksen jäsen

Huovila Kari
Kymsoten hallituksen varajäsen, yhtymävaltuuston jäsen
Pyhtään kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuuston jäsen
Paperiliiton Myllykosken osasto 35:n puheenjohtaja
Pyhtään seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen, kirkkovaltuuston varajäsen

Jaanu Mikko
Kaupunginvaltuutettu Kouvola
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja
Kymsote hallituksen jäsen
Eduko Oy hallituksen jäsen
Kouvolan kylien neuvottelukunta jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Elinvoimajaoston varajäsen

Karvonen Tapio
Kymsoten yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Kymenlaakson Liiton valtuuston jäsen
Kymenlaakson Opiston hallituksen puheenjohtaja

Koskela Birgit
Kymsoten hallituksen varajäsen
Kymsote-Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja hallituksen sekä konsernijaoston jäsen
Fysioterapiayrittäjä
Pohjois-Kymen Musiikkiopiston hallituksen jäsen

Kuokka Vappu
Kymsoten hallituksen varajäsen
Virolahden kunnan kunnanvaltuutettu
Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja
Virolahden kunta, luokanopettaja
Keskustan Virolahden kunnallisjärjestö ry, varapuheenjohtaja
Keskustan Kymenlaakson piiri, hallituksen varapuheenjohtaja

Lakka Marjo
Fysioterapiayrittäjä
Kuusankosken Vanhainhuoltoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja
Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lehto Lauri
Kymsoten kehitysjohtaja
Aatos Klinikka Oy hallituksen puheenjohtaja
Medituubi Oy, hallituksen puheenjohtaja
Kaiku24 Oy, hallituksen puheenjohtaja

Mikkonen Tiina
Kymsoten hallituksen jäsen
Alexandria Pankkiiriliike, sidonnaisasiamies
Kotkan energia, hallituksen jäsen

Nevalainen Ari
Kymsoten hallintojohtaja
Respetra Oy, hallituksen jäsen, 1.3.2020 lähtien (toimiala: maanalaiset pelastussuojat)
Kaiku24 Oy, hallituksen jäsen
Sotek-säätiö, hallintoneuvoston jäsen
Suvanto Care Oy, hallituksen jäsen, 1.7.2021 alkaen

Niiranen Annikki
Kymsoten toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari, hallituksen jäsen
2M-IT Oy, hallituksen jäsen
Parik-Säätiö, hallituksen jäsen

Pakkanen Markku
Kymsoten hallituksen jäsen
Kuljetusyrittäjä
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Ma-Sa Lines Ay 50% omistus ja liikenteestä vastaava henkilö
Aliupseerien huoltosäätiön hallituksen jäsen

Pirinen Riku
Kymsoten hallituksen jäsen
Järjestösihteeri, Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Toimitusjohtaja, Ojamari Oy
Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen
Hallituksen jäsen, Eteenpäin Oy ja Poiju Julkaisut Oy
Kymenlaakson OP, edustajiston jäsen
Kymsote-Kiinteistöt Oy, hallituksen jäsen
Sotek-säätiö, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, varapuheenjohtaja
Kiinteistöosakeyhtiö Sapokan Helmi Oy, hallituksen puheenjohtaja
R. Pirinen Oy hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja

Rauhala Jouko
Kymsoten hallituksen varajäsen
Opettaja, Kotkan kaupunki
Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen
Kotkan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kotkan kaupungin omistajaohjausjaoston jäsen

Rintamo Seppo
Kymsoten hallituksen puheenjohtaja
Kymsote-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Ristolainen Niina
NSC Group Oy:n toimitusjohtaja
Suomen SDP puoluevaltuuston jäsen
Kouvolan kaupungin varavaltuutettu
Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Siun soten kuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä

Rosenblad Solveig
Kymsoten ruotsinkielisen lautakunnan puheenjohtaja

Sippula Päivi
Kymsoten hallituksen varapuheenjohtaja
Kymsoten yksilöjaoston puheenjohtaja
KSS Energia, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hallituksen jäsen
Makumaakarit Oy:n hallituksen jäsen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelupäällikkö, Loviisan kaupunki

Villikka Anni
Kymsoten hallituksen varajäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuutettu
Kinnon hallituksen jäsen
Kymenlaakson liiton edustajainkokouksen jäsen

Witting Miia
Kymsoten hallituksen jäsen
Pohjois-Kymen sähkötarvike Oy
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupungin hallituksen jäsen
Edustus lautakunnissa (Kouvolan kaupunki)
Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen varajäsen

Tietoa Kymsotesta

Kymsoten kokousaikataulu
Esityslistat ja pöytäkirjat (julkaistu ennen 21.10.2019)

Kymsoten verkkosivuilla olevat päätöksentekoasiakirjat on julkaistu ennen 21.10.2019. Tämän päivämäärän jälkeen julkaistut päätöksentekoasiakirjat löytyvät  Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.

Tietoa Kymenlaakson hyvinvointialueesta

Kymenlaakson hyvinvointialue