Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Tietoa Kymsotesta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää noin 6 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Organisaatiokaavio 1.1.2020 alkaen

Päätöksenteko ja hallinto

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, jossa ovat edustettuna jäsenkuntien valitsemat päättäjät. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa johtaa hallitus.

Yhtymävaltuusto on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymävaltuuston on kevätkokouksessaan viimeistään huhtikuussa:

- käsiteltävä hallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot

- päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.

Yhtymävaltuuston on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa:

- hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma

Yhtymävaltuuston puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Jukka Nyberg, Kouvola
1. varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, Kouvola
2. varapuheenjohtaja Vappu Kuokka, Virolahti

Hamina:
Antti Pakkanen (varajäsen Nina Joffel)
Auvo Porkka (varajäsen Arto Ahonen)
Tomi Tuomisalo (varajäsen Kalle Heijari)

Kotka:
Marianne Bruce (varajäsen Anniina Haarala)
Johanna Hasu (varajäsen Johanna Karnaattu)
Antti Hyyryläinen (varajäsen Pirjo Tujula)
Jorma Korpela (varajäsen Risto Hokkanen)
Topias Kotiniemi (varajäsen Pasi Hirvonen)
Irma Rajantie (varajäsen Eeva-Liisa Säisä)
Maritta Tinkanen (varajäsen Rauno Ryöppy)

Kouvola:
Tapio Karvonen (varajäsen Jari Larikka)
Erkka Koskinen (varajäsen Jussi Jokivaara)
Leo Lindström (varajäsen Jorma Ruippo)
Jaana Lehtilä (varajäsen Liisa Sburatura)
Sari Melkko (varajäsen Sanna Tähtinen)
Jukka Nyberg (varajäsen Joonas Honkimaa)
Markku Pakkanen (varajäsen Kalle Ylimäki)
Johanna Pyötsiä (varajäsen Tiina Hämäläinen)
Miia Witting (varajäsen Sinikka Rouvari)
Niina Ristolainen (varajäsen Henna Hovi)

Miehikkälä:
Jari Heinonen (varajäsen Raimo Pakkanen)

Pyhtää:
Mervi Liimatainen (varajäsen Anne Metsola)
Kari Huovila (varajäsen Raimo Hokkanen)

Virolahti:
Vappu Kuokka (varajäsen Minna Yläkäs)
Aira Paavola (varajäsen Eeva-Liisa Kattelus)

Hallitus

Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa, toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, kuntayhtymän toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalipalelujen johtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.  

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistee toimitusjohtaja. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Seppo Rintamo, Kotka (varajäsen Juha Tilli, Kotka)
Varapuheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Pirjo Matikainen, Kouvola (varajäsen Kalervo Tulokas, Hamina)
Riku Pirinen, Kotka (varajäsen Kari Huovila, Pyhtää)
Aila Eerola, Kotka (varajäsen Riitta Hytönen)
Veli-Matti Hartikainen, Hamina (varajäsen Matti Astola, Miehikkälä)
Birgit Koskela, Kouvola (varajäsen Jukka Silen, Kouvola)
Jari Käki, Kouvola (varajäsen Soile Suursoho, Kotka)
Raimo Oksala, Kotka (varajäsen Erja Vanhala, Kouvola)

Kuntien seurantatyöryhmä

Arja Kumpu, Kouvola (puheenjohtaja)
Liisa Rosqvist, Kotka
Arto Ylönen, Miehikkälä
Pia Nordman, Hamina
Veli-Matti Pulli, Virolahti
Tommi Koskinen, Pyhtää
Jorma Haapanen, Kymsote
Tuula Jaakkola, Kymsote
Marjo Seuri, Kymsote
Heli Kainulainen, Kymsote
Päivi Mattila, Kymsote
Mia Tapiola, Kymsote
Hannele Mattila, Kymsote
Marja-Liisa Mäntymaa, Kymsote
Sanna Koste, Kymsote
Ismo Korhonen, Kymsote
Lauri Lehto, Kymsote
Anu Salonen, Kymsote (sihteeri)

Konsernin hallinto

Konsernin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä.

Lautakunnat

Kuntayhtymässä toimivat tarkastuslautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, toimivallasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Niina Ristolainen, Kouvola (varajäsen Henna Hovi, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Miia Witting, Kouvola (varajäsen Marjatta Nykänen, Kouvola)
Olli Lehtonen, Kotka (varajäsen Seppo Pirttimäki, Virolahti)
Ilpo Palomäki, Kotka (varajäsen Mika Arola, Kotka)
Markku Tuomala, Pyhtää (varajäsen Seija Piispa-Jespars, Pyhtää)
Anna-Maija Jukkara, Kouvola (varajäsen Ukko Bamberg, Kouvola)

Ruotsinkielisen lautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Solveig Rosenblad, Pyhtää (varajäsen Tiina Helle, Pyhtää)
Varapuheenjohtaja Sari Tjeder, Pyhtää (varajäsen Mervi Liimatainen, Pyhtää)
Max Koski, Pyhtää (varajäsen Toni Vanhala, Pyhtää)
Kari Huovila, Pyhtää (varajäsen Alpo Seppälä, Pyhtää)
Anne Skoas, Pyhtää (varajäsen Bengt Renlund, Pyhtää)

Yksilöjaosto

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaosto, joka käsittelee yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi käsittelee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Jaoston kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yksilöjaoston jäsenet

Puheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Hartikainen, Hamina (varajäsen Topias Kotiniemi, Kotka)
Jorma Korpela, Kotka (varajäsen Auvo Porkka, Hamina)
Sinikka Rouvari, Kouvola (varajäsen Birgit Koskela, Kouvola)
Jari Heinonen, Miehikkälä (varajäsen Kalle Ylimäki, Kouvola)

Sidonnaisuudet

Astola Matti
Kymsoten hallituksen varajäsen
Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen, Haminan srk
Miehikkälän kunnanvaltuuston ja hallituksen jäsen
Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvoston jäsen

Björklund Anni
Kymsoten viestintäjohtaja

Eerola Aila
Kymsoten hallituksen jäsen
Kotkan kaupunginhallituksen jäsen ja omistajaohjausjaoston varsinainen jäsen
Kymenlaakson OP:n hallintoneuvoston jäsen
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hallituksen jäsen

Eloranta Maria
Kymsoten hallituksen varajäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen
Kouvolan Asunnot Oy:n hallituksen jäsen

Haapanen Jorma
Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalvelujen palveluketjun johtaja
Cursor Oy:n hallituksen jäsen
Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsen
KT, Kuntatyönantajat, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Kunnallinen Työmarkkinalaitos, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Varsinaissuomalainen ylioppilashuonesäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja

Hartikainen Veli-Matti
Kymsoten hallituksen jäsen
Haminan kaupunginvaltuutettu
Haminan kilpailukykyvaliokunnan pj
Haminan valtuustoryhmän pj
Haminan kaupunginhallituksen varajäsen
Haminan palloiluhalli Oy:n hallituksen jäsen
Haminan Energia Oy:n hallituksen varajäsen

Huovila Kari
Kymsoten hallituksen varajäsen, yhtymävaltuuston jäsen, ruotsinkielisen lautakunnan jäsen
Pyhtään kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuuston jäsen
Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen
Kotkan seudun musiikkiopiston hallitus
Paperiliiton Myllykosken osasto 35:n puheenjohtaja
Pyhtään seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen, kirkkovaltuuston varajäsen

Hytönen Riitta
Kymsoten hallituksen varajäsen
Haminan kaupunginvaltuutettu
Haminan kasvatus- ja koulutusvaliokunnan pj
Sote-seurantaryhmän jäsen
Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston jäsen
Seutuvaltuuston varajäsen
SVS Haminan osaston sihteeri
Hilma ry:n hallituksen jäsen
SDP naispiirin hallituksen jäsen
Haminan kirkkovaltuuston varajäsen

Karvonen Tapio
Kymsoten yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen Konsernijaoston varapuheenjohtaja
Kymenlaakson Orkesteri Oy varapuheenjohtaja
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varapuheenjohtaja
Kymenlaakson Opiston johtokunnan varapuheenjohtaja
Kymenlaakson Opisto, puheenjohtaja (1.1.2020 alkaen)

Kinnunen Helena
Kymsoten talousjohtaja
Carea-Sairaalat Oy, toimitusjohtaja
Kaakkois-Suomen Tieto Oy, hallituksen jäsen
Urmas Pekkala säätiö, hallituksen jäsen

Korhonen Ismo
Kymsoten psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen palveluketjun johtaja

Koskela Birgit
Kymsoten hallituksen jäsen
Carea-Sairaalat Oy ja Kastek Oy hallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja hallituksen sekä konsernijaoston jäsen
Fysioterapiayrittäjä
Hoikun hallituksen jäsen
Pohjois-Kymen Musiikkiopiston hallituksen jäsen

Käki Jari
Kymsoten hallituksen jäsen
Yrittäjä, J Käki Ky
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen
Kymenlaakson Liitto, maakuntahallituksen jäsen
JEV-säätiö, hallituksen jäsen

Matikainen Pirjo
Kymsoten hallituksen jäsen
Kastek Oy:n hallituksen jäsen
Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen
Carea-Sairaalat Oy:n hallituksen jäsen

Mattila Hannele
Kymsoten johtajaylihoitaja

Mäntymaa Marja-Liisa
Kymsoten johtajaylilääkäri
Kymsoten terveyden ja sairaanhoidon palvelujen palveluketjun johtaja
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen

Nevalainen Ari
Kymsoten hallintojohtaja
Respetra Oy, hallituksen jäsen, 1.3.2020 lähtien (toimiala: maanalaiset pelastussuojat)

Niiranen Annikki
Kymsoten toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari, hallituksen jäsen
2M-IT Oy, hallituksen jäsen
Parik-Säätiö, hallituksen jäsen

Nyberg Jukka
Kymsoten yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kettumäen Palvelukeskuksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen
Hoiku Oy:n hallituksen jäsen
Kastek Oy:n hallituksen jäsen
Carea sairaalat Oy:n hallituksen jäsen

Oksala Raimo
Kymsoten hallituksen jäsen
Mainostoimistoyrittäjä

Pirinen Riku
Kymsoten hallituksen jäsen
Järjestösihteeri, Kotkan Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Toimitusjohtaja, Ojamari Oy
Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen
Hallituksen jäsen, Eteenpäin Oy ja Poiju Julkaisut Oy
Kymenlaakson OP, edustajiston jäsen
Kastek Oy, hallituksen jäsen
Carea-Sairaalat Oy, hallituksen jäsen
Sotek säätiö, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, varapuheenjohtaja
Kiinteistöosakeyhtiö Sapokan Helmi Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen

Rintamo Seppo
Kymsoten hallituksen puheenjohtaja
Kastek Oy hallituksen puheenjohtaja
Carea Sairaalat Oy hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen puheenjohtaja

Ristolainen Niina
Projektipäällikkö THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaalityöntekijä Plusterveys Oy
Suomen SDP puoluevaltuuston jäsen,
Kuusankosken sosialidemokraatit ry:n vpj.
Kaakkois-Suomen SDP piirihallituksen jäsen,
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston jäsen.
Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntavaltuuston jäsen ja MYR-yhteistyöryhmän jäsen.
MLL Kaakkois-Suomen piirihallituksen jäsen.
Haminan ortodoksisen seurakuntavaltuuston jäsen.

Rosenblad Solveig
Kymsoten ruotsinkielisen lautakunnan puheenjohtaja

Salonen Anu
Kymsoten sosiaalipalvelujen johtaja
Parik-säätiön hallituksen jäsen, Sotek-säätiön hall.neuvoston jäsen, Kehitysvammaliiton hallituksen jäsen

Sippula Päivi
Kymsoten hallituksen varapuheenjohtaja
Kymsoten yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hallituksen jäsen
Makumaakarit Oy:n hallituksen jäsen
Palvelupäällikkö, Loviisan kaupunki

Suursoho Soile
Kymsoten hallituksen varajäsen

Tilli Juha
Kymsoten hallituksen varajäsen
Projektipäällikkö, Rejlers Finland Oy
Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan varajäsen
Kotka-Kymin srk:n kirkkovaltuuston varajäsen
Kymi Sinfonietta (Kymenlaakson orkesteri Oy) hallituksen puheenjohtaja
Kotka Maretarium Oy hallituksen jäsen

Tjeder Sari
Kymsoten ruotsinkielisen lautakunnan varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Riilax Oy
Työnohjaaja, työyhteisösovittelija, Riilax Oy
Pyhtään kunta: Kunnanvaltuuston jäsen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen varajäsen
Käräjäoikeuden lautamies

Tulokas Kalervo
Kymsoten hallituksen varajäsen
Haminan kaupungin valtuuston 2 varapuheenjohtaja

Vanhala Erja
Kymsoten hallituksen varajäsen
Psykoterapeutti Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola ja Lappeenranta
Tmi Erja Vanhala
KSS Energia, hallintoneuvoston jäsen
Kouvolan kaupungin varavaltuutettu

Witting Miia
Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen
Pohjois-Kymen sähkötarvike Oy
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupungin hallituksen jäsen
Edustus lautakunnissa (Kouvolan kaupunki)
Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen varajäsen

Tietoa Kymsotesta

Kymsoten kokousaikataulu
Esityslistat ja pöytäkirjat (julkaistu ennen 21.10.2019)

Kymsoten verkkosivuilla olevat päätöksentekoasiakirjat on julkaistu ennen 21.10.2019. Tämän päivämäärän jälkeen julkaistut päätöksentekoasiakirjat löytyvät  Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.

Kymsoten raportointi

Kymsoten raportointi

Raportoinnin sivulta löytyy tietoa Kymsoten taloudesta, laskutuksesta, käynneistä ja hoitopäivistä.