text.skipToContent text.skipToNavigation

Tietoa Kymsotesta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää yli 5 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Organisaatiokaavio 1.1.2020 alkaen

Päätöksenteko ja hallinto

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, jossa ovat edustettuna jäsenkuntien valitsemat päättäjät. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa johtaa hallitus.

Yhtymävaltuusto on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymävaltuuston on kevätkokouksessaan viimeistään huhtikuussa:

- käsiteltävä hallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot

- päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.

Yhtymävaltuuston on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa:

- hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma

Yhtymävaltuuston puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Jukka Nyberg, Kouvola
1. varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, Kouvola
2. varapuheenjohtaja Vappu Kuokka, Virolahti

Hamina:
Antti Pakkanen (varajäsen Nina Joffel)
Auvo Porkka (varajäsen Arto Ahonen)
Tomi Tuomisalo (varajäsen Kalle Heijari)

Kotka:
Marianne Bruce (varajäsen Anniina Haarala)
Johanna Hasu (varajäsen Johanna Karnaattu)
Antti Hyyryläinen (varajäsen Pirjo Tujula)
Jorma Korpela (varajäsen Risto Hokkanen)
Topias Kotiniemi (varajäsen Pasi Hirvonen)
Irma Rajantie (varajäsen Eeva-Liisa Säisä)
Maritta Tinkanen (varajäsen Rauno Ryöppy)

Kouvola:
Tapio Karvonen (varajäsen Jari Larikka)
Erkka Koskinen (varajäsen Jussi Jokivaara)
Leo Lindström (varajäsen Jorma Ruippo)
Jaana Lehtilä (varajäsen Liisa Sburatura)
Sari Melkko (varajäsen Sanna Tähtinen)
Jukka Nyberg (varajäsen Joonas Honkimaa)
Markku Pakkanen (varajäsen Kalle Ylimäki)
Johanna Pyötsiä (varajäsen Tiina Hämäläinen)
Miia Witting (varajäsen Sinikka Rouvari)
Niina Ristolainen (varajäsen Henna Hovi)

Miehikkälä:
Jari Heinonen (varajäsen Raimo Pakkanen)

Pyhtää:
Mervi Liimatainen (varajäsen Anne Metsola)
Kari Huovila (varajäsen Raimo Hokkanen)

Virolahti:
Vappu Kuokka (varajäsen Minna Yläkäs)
Aira Paavola (varajäsen Eeva-Liisa Kattelus)

Hallitus

Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa, toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, kuntayhtymän toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalipalelujen johtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.  

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistee toimitusjohtaja. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Seppo Rintamo, Kotka (varajäsen Juha Tilli, Kotka)
Varapuheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Pirjo Matikainen, Kouvola (varajäsen Kalervo Tulokas, Hamina)
Riku Pirinen, Kotka (varajäsen Kari Huovila, Pyhtää)
Aila Eerola, Kotka (varajäsen Riitta Hytönen)
Veli-Matti Hartikainen, Hamina (varajäsen Matti Astola, Miehikkälä)
Birgit Koskela, Kouvola (varajäsen Jukka Silen, Kouvola)
Jari Käki, Kouvola (varajäsen Soile Suursoho, Kotka)
Raimo Oksala, Kotka (varajäsen Erja Vanhala, Kouvola)

Konsernin hallinto

Konsernin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä.

Lautakunnat

Kuntayhtymässä toimivat tarkastuslautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, toimivallasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet

Puheenjohtaja Niina Ristolainen, Kouvola (varajäsen Henna Hovi, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Miia Witting, Kouvola (varajäsen Marjatta Nykänen, Kouvola)
Olli Lehtonen, Kotka (varajäsen Seppo Pirttimäki, Virolahti)
Ilpo Palomäki, Kotka (varajäsen Mika Arola, Kotka)
Markku Tuomala, Pyhtää (varajäsen Seija Piispa-Jespars, Pyhtää)
Anna-Maija Jukkara, Kouvola (varajäsen Ukko Bamberg, Kouvola)

Ruotsinkielisen lautakunnan jäsenet

Puheenjohtaja Solveig Rosenblad, Pyhtää (varajäsen Tiina Helle, Pyhtää)
Varapuheenjohtaja Sari Tjeder, Pyhtää (varajäsen Mervi Liimatainen, Pyhtää)
Max Koski, Pyhtää (varajäsen Toni Vanhala, Pyhtää)
Kari Huovila, Pyhtää (varajäsen Alpo Seppälä, Pyhtää)
Anne Skoas, Pyhtää (varajäsen Bengt Renlund, Pyhtää)

Yksilöjaosto

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaosto, joka käsittelee yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi käsittelee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Jaoston kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yksilöjaoston jäsenet

Puheenjohtaja Päivi Sippula, Kouvola (varajäsen Maria Eloranta, Kouvola)
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Hartikainen, Hamina (varajäsen Topias Kotiniemi, Kotka)
Jorma Korpela, Kotka (varajäsen Auvo Porkka, Hamina)
Sinikka Rouvari, Kouvola (varajäsen Birgit Koskela, Kouvola)
Jari Heinonen, Miehikkälä (varajäsen Kalle Ylimäki, Kouvola)

Sidonnaisuudet

Astola Matti
Kymsoten hallituksen varajäsen
Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen, Haminan srk
Miehikkälän kunnanvaltuuston ja hallituksen jäsen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (Kaakon Kaksikko)

Björklund Anni
Kymsoten viestintäjohtaja

Eerola Aila
Kymsoten hallituksen jäsen
Kotkan kaupunginhallituksen jäsen ja omistajajaoston varajäsen
Kymenlaakson OP:n hallintoneuvoston jäsen
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hallituksen jäsen

Eloranta Maria
Kymsoten hallituksen varajäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen
Kouvolan Asunnot Oy:n hallituksen jäsen

Haapanen Jorma
Kymsoten Terveyden ja Ikääntymisen palveluketjun johtaja
Cursor Oy:n hallituksen jäsen
Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsen
KT, Kuntatyönantajat, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Hartikainen Veli-Matti
Kymsoten hallituksen jäsen
Haminan kaupunginvaltuutettu
Haminan kilpailukykyvaliokunnan pj
Haminan valtuustoryhmän pj
Haminan kaupunginhallituksen varajäsen

Huovila Kari
Kymsoten hallituksen varajäsen, yhtymävaltuuston jäsen, ruotsinkielisen lautakunnan jäsen
Pyhtään kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuuston jäsen
Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen
Kotkan seudun musiikkiopiston hallitus
Paperiliiton Myllykosken osasto 35:n puheenjohtaja
Pyhtään seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen, kirkkovaltuuston varajäsen

Karvonen Tapio
Kymsoten yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Rehtori, Kouvolan yhteislyseo
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginhallituksen Konsernijaoston varapuheenjohtaja
Kymenlaakson OP:n hallintoneuvoston jäsen
Kymenlaakson Orkesteri Oy varapuheenjohtaja
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varapuheenjohtaja
Kymenlaakson Opiston johtokunnan varapuheenjohtaja

Kinnunen Helena
Kymsoten talousjohtaja
Carea-Sairaalat Oy, toimitusjohtaja
Kaakkois-Suomen Tieto Oy, hallituksen jäsen
Urmas Pekkala säätiö, hallituksen jäsen

Korhonen Ismo
Kymsoten Osallisuuden palveluketjun johtaja

Koskela Birgit
Kymsoten hallituksen jäsen
Carea-Sairaalat Oy ja Kastek Oy hallituksen jäsen
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja hallituksen sekä konsernijaoston jäsen
Fysioterapiayrittäjä
Hoikun hallituksen jäsen

Käki Jari
Kymsoten hallituksen jäsen
Yrittäjä, J Käki Ky
Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen
Kymenlaakson Liitto, maakuntahallituksen jäsen
JEV-säätiö, hallituksen jäsen

Matikainen Pirjo
Kymsoten hallituksen jäsen
Kastek Oy:n hallituksen jäsen
Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen

Mattila Hannele
Kymsoten johtajaylihoitaja

Nevalainen Ari
Kymsoten hallintojohtaja

Niiranen Annikki
Kymsoten toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari, hallituksen jäsen
Keskuskauppakamari, valtuuskunnan jäsen
Hoiku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Parik-Säätiö, hallituksen jäsen

Nyberg Jukka
Kymsoten yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Kouvolan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kettumäen Palvelukeskuksen puheenjohtaja
Medi-IT Oy hallitus
Hyvis-ICT hallitus
Hoikun hallituksen jäsen

Oksala Raimo
Kymsoten hallituksen jäsen
Mainostoimistoyrittäjä

Pirinen Riku
Kymsoten hallituksen jäsen
Järjestösihteeri, Kotkan Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Toimitusjohtaja, Ojamari Oy
Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen
Hallituksen jäsen, Eteenpäin Oy ja Poiju Julkaisut Oy
Kymenlaakson OP, edustajiston jäsen
Kastek Oy, hallituksen jäsen
Carea-Sairaalat Oy, hallituksen jäsen
Sotek säätiö, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry, varapuheenjohtaja
Kiinteistöosakeyhtiö Sapokan Helmi Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen

Rintamo Seppo
Kymsoten hallituksen puheenjohtaja
Kastek Oy hallituksen puheenjohtaja
Carea Sairaalat Oy hallituksen puheenjohtaja
Hoikun hallituksen jäsen

Ristolainen Niina
Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kouvolan kaupungin kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston jäsen
Kuusankosken sosiaalidemokraatti ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
Maakuntavaltuuston jäsen, MYR-yhteistyöryhmän jäsen
THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, projektipäällikkö
Plusterveys Oy, sosiaalityöntekijä
Kymen karjalan sosiaali- ja terveysturva ry hallituksen jäsen
Kymen MLL hallituksen jäsen

Salonen Anu
Kymsoten sosiaalipalvelujen johtaja
Parik-säätiön hallituksen jäsen, Sotek-säätiön hall.neuvoston jäsen, Kehitysvammaliiton hallituksen jäsen

Sippula Päivi
Kymsoten hallituksen varapuheenjohtaja
Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hallituksen jäsen
Makumaakarit Oy:n hallituksen jäsen
Sairaanhoitaja, Kouvolan kaupunki
Ao Tehy 404 hallituksen varajäsen

Suursoho Soile
Kymsoten hallituksen varajäsen

Tilli Juha
Kymsoten hallituksen varajäsen
Projektipäällikkö, Neste Engineering Solutions Oy
Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan varajäsen
Kotka-Kymin srk:n kirkkovaltuuston varajäsen
Kymi Sinfonietta (Kymenlaakson orkesteri Oy) hallituksen puheenjohtaja
Kotka Maretarium Oy hallituksen jäsen

Tulokas Kalervo
Kymsoten hallituksen varajäsen
Haminan kaupungin vastuuston 2 varapuheenjohtaja

Vanhala Erja
Kymsoten hallituksen varajäsen
Psykoterapeutti Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola ja Lappeenranta
Tmi Erja Vanhala
KSS Energia, hallintoneuvoston jäsen

Liitetiedostot

Tietoa Kymsotesta

Kymsoten kokousaikataulu
Esityslistat ja pöytäkirjat (julkaistu ennen 21.10.2019)

Kymsoten verkkosivuilla olevat päätöksentekoasiakirjat on julkaistu ennen 21.10.2019. Tämän päivämäärän jälkeen julkaistut päätöksentekoasiakirjat löytyvät  Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.

Kymsoten raportointi

Kymsoten raportointi

Raportoinnin sivulta löytyy tietoa Kymsoten taloudesta, laskutuksesta, käynneistä ja hoitopäivistä.