Terveys- ja hoitosuunnitelman voi laatia myös kuvapuheluna kotisohvalta

1.12.2022

Kymsotessa on otettu käyttöön uusi videovälitteinen etävastaanottopalvelu. Kuntalaisen on mahdollisuus varata sähköisen ajanvarauksen kautta aika videovälitteisesti tapahtuvalle sairaanhoitajan vastaanotolle. Vastaanotolla asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan hänen hoitonsa tueksi terveys- ja hoitosuunnitelma.

Terveydenhuoltolaki edellyttää potilaan hoidon tueksi laadittua terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma tukee asiakkaan äänen kuulumista hänen hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Terveys - ja hoitosuunnitelma on mahdollista laatia, jos jokin seuraavista kohdista toteutuu:

  • Asiakkaan tarvitsee käydä usein terveysasemalla tai muussa terveydenhuollon toimipisteessä 
  • Asiakkaalla on käytössä paljon terveydenhuollon palveluja
  • Sairaus tai terveydentila vaatii pitkäaikaista seurantaa, hoitoa tai kuntoutusta
  • Kyseessä on akuutti vaiva, joka edellyttää useamman tahon (organisaation tai terveydenhuollon ammattihenkilön) tutkimuksia tai hoitoa
  • Asiakas haluaa itselleen terveys- ja hoitosuunnitelman.

Terveys- ja hoitosuunnitelman teko perustuu asiakkaan omaan tahtoon ja siihen ei voida velvoittaa.

Tähän saakka terveys -ja hoitosuunnitelmia on toteutettu terveysasemilla lähivastaanottona. Uutena toimintamallina marraskuun lopusta lähtien asiakas on voinut saada ajan myös etähoitajan vastaanotolle. Etänä tehtävät terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat ensimmäiset oman palvelutuotannon etävastaanottokokeilut ja palvelua on tarkoitus laajentaa ensi vuoden aikana myös muihin vastaanottopalvelujen vastaanottoihin.

Voit varata ajan terveys -ja hoitosuunnitelman tekemiseen:

  • Sähköistä ajanvarausta käyttäen omilla pankkitunnuksilla. Ajanvarauksen voi valita itselle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Palvelussa on käytössä vahva tunnistautuminen. Vastaanotolle tarvitaan kameralla varustettu tietokone, läppäri, tabletti tai älypuhelin.
  • Terveysasemien ajanvarausnumerosta 05 220 2000, jolloin ajan saa hoitajan vastaanotolle omalle terveysasemalle tai etävastaanotolle.

Ajanvarauksen yhteydessä asiakas saa täytettäväksi esitietolomakkeen, joka täytetään ennen vastaanottoa ja asiakkaan tapaava hoitaja saa sen etukäteen itselleen luettavaksi.