Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Talousjohtaja Helena Kinnusesta talousneuvos

17.5.2019

Tasavallan presidentti on myöntänyt talousneuvoksen arvonimen Kymsoten talousjohtaja Helena Kinnuselle. Arvonimeä Kinnuselle haki työnantaja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Helena Kinnunen on toiminut kuntayhtymän taloudenhallinnon vastuullisissa tehtävissä usean vuosikymmenen ajan. Hän toimii talousjohtajan tehtävässä koko sydämellään potilaan ja omistajien etua ensisijaisesti silmällä pitäen. Kinnunen on hoitanut tehtävänsä laadukkaasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti samalla taloudenhallintoa ansiokkaasti kehittäen. Kinnusen tehtävässä taloudellinen vastuu on merkittävä ja vahvalla ammattitaidollaan hän on saanut kuntayhtymän talouden pysymään hallinnassa myös vaikeina aikoina.

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Tasavallan presidentti myöntää arvonimiä yleensä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa. Arvonimiä on käytössä 110. Kaiken kaikkiaan arvonimiä on myönnetty vuodesta 1918 lähtien yli 14 000. Lisätietoa presidentin myöntämistä arvonimistä löytyy Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta www.vnk.fi/arvonimet.