Kymsotes webbsida på svenska kommer att publicera i början av 2021.