Sosiaalipalveluiden ICT-käyttöpalveluympäristön häiriöt voivat vaikuttaa etuuksien maksuun ja ajanvaraukseen

12.11.2021

Kymsoten teknisessä käyttöpalveluympäristössä on ollut suuria häiriöitä perjantaina 12.11. ja häiriö on vaikuttanut Kymsoten sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmän toimivuuteen. Käyttöpalveluympäristön häiriön takia asiakkaille ei ole pystytty maksamaan etuuksia perjantaina aamusta. Häiriö voi myös aiheuttaa ongelmia sosiaalipalveluiden varattuihin aikoihin, sillä Kymsoten ammattilaiset eivät pääse käsiksi ajanvarauksen ja kirjauksen tietoihin. Häiriötä selvitetään ja ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa.