Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7.2021 alkaen

4.6.2021
 
Asiakasmaksulain uudistuksen myötä maksuttomien palvelujen tarjonta laajentuu.
 
Uusia maksuttomia palveluja ovat 1.7. alkaen muun muassa hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit. Joiltakin osin maksuttomia palveluja koskevaa sääntelyä on selkeytetty. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon palvelujen asiakasmaksuja ei jatkossa peritä 18 vuotta täyttäneiltä.
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun tai ajan maksu (50,80 €) voidaan jatkossa periä kaikista terveydenhuollon vastaanotoista sekä sosiaalihuollon lyhytaikaisesta asumispalvelusta.
 
Maksukattoa kerryttäviin palveluihin tulee muutoksia vuoden 2022 alussa.
 
Lakimuutosten myötä pitkäaikaisten asumispalvelujen maksut ovat jatkossa asiakasmaksulainsäädännössä. Kotihoidon ja palveluasumisen maksuissa noudatetaan yhdenmukaisia perusteita. Lisäksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut yhdenvertaistuvat pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen kanssa.
 
Heinäkuun alusta voimaan astuvat muutokset ovat asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksia. Asiakasmaksulain uudistusten toista vaihetta valmistellaan vielä nykyisellä hallituskaudella. Lue asiakasmaksulain uudistuksesta lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.
 
Asiakasmaksumuutoksista tiedotetaan tarkemmin nykyisille asiakkaille koti-, asumis- ja hoivapalveluissa kesäkuun aikana. Kymsoten verkkosivuille muutokset päivittyvät 1.7. muutosten tullessa voimaan.