text.skipToContent text.skipToNavigation
Löytyi 1-19 kohdetta (19 kaikkiaan) haulle ""

Apuvälinepalvelut

Perusapuvälineitä voi lainata kuntien terveysasemien apuvälinelainaamoista. Erikoisapuvälineet lainataan erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksesta.

Palveluun pääsy ja odotusajat

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireetön hoito taataan hoitotakuun puitteissa.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut -sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Valinnanvapaus

Asiakas voi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa valita, mihin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkaan lähete ohjataan.

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja seurataan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Leuka- ja suusairauksien poliklinikka

Leuka- ja suusairauksien poliklinikalla hoidetaan hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat erikoissairaanhoitoa nuorten vakaviin mielenterveysongelmiin.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat mielenterveysongelmien tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Silmäkeskus

Silmätautien yksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia silmäsairauksia sekä poliklinikalla että leikkaussaleissa.

Osastohoito

Osastoilla hoidetaan asiakkaita, jotka toipuvat leikkauksista tai muista toimenpiteistä ja tarvitsevat lyhytjaksoisesti ympärivuorokautista hoitoa.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikat

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla hoidetaan yli 18-vuotiaita psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Hoitokeskus

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan hoitokeskuksissa tehdään lääkärin lähetteen mukaisia hoitotoimenpiteitä.

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito.

Palveluiden myöntämisen periaatteet ja a...

Kymsotella on käytössä yhtenäiset asiakasmaksut ja palvelujen myöntämisen periaatteet koti- ja omaishoidosta sekä asumis- ja kuljetuspalveluista.

Lastentautien poliklinikka ja osasto

Lastentautien poliklinikalla ja osastolla tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua vaativia potilaita.

Sisätautien poliklinikat

Sisätautien poliklinikalla hoidetaan mm. yleissisätauteja, sydän- vatsaelin-, munuais-, veri- ja reumasairauksia sekä sisäeritysrauhasten sairauksia.

Ihotautien poliklinikat

Ihotautien ja allergologian poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärin hoitoa vaativia ihosairauksia.

Kirurgian poliklinikat

Kirurgisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kirurgisia sairauksia, tehdään pieniä toimenpiteitä ja ohjataan ja kuntoutetaan asiakasta.
Löytyi 1-19 kohdetta (19 kaikkiaan) haulle ""