text.skipToContent text.skipToNavigation
  • 1(current)
  • 2
Löytyi 1-20 kohdetta (26 kaikkiaan) haulle ""

Apuvälinepalvelut

Perusapuvälineitä voi lainata kuntien terveysasemien apuvälinelainaamoista. Erikoisapuvälineet lainataan erikoissairaanhoidon apuvälinekeskuksesta.

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Tietoja Kymenlaakson psykiatrisesta sairaalasta

Palveluun pääsy ja odotusajat

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon pääsee heti asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireetön hoito taataan hoitotakuun puitteissa.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut -sivulle on koottu esimerkkejä Kymsoten terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Valinnanvapaus

Asiakas voi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa valita, mihin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkaan lähete ohjataan.

Sydänpoliklinikka

Sydänpoliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja seurataan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Leuka- ja suusairauksien poliklinikka

Leuka- ja suusairauksien poliklinikalla hoidetaan hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat mielenterveysongelmien tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osast...

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto tarjoavat erikoissairaanhoitoa nuorten vakaviin mielenterveysongelmiin.

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö auttaa, ohjaa ja tukee erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa sekä sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä asioissa.

Osastohoito

Osastoilla hoidetaan asiakkaita, jotka toipuvat leikkauksista tai muista toimenpiteistä ja tarvitsevat lyhytjaksoisesti ympärivuorokautista hoitoa.

Silmäkeskus

Silmätautien yksikössä hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia silmäsairauksia sekä poliklinikalla että leikkaussaleissa.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikat

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla hoidetaan yli 18-vuotiaita psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Palliatiivinen poliklinikka ja osastot

Palliatiiviset poliklinikat sekä saattohoitoyksiköt toimivat Karhulassa ja Kouvolassa.

Hoitokeskus

Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan hoitokeskuksissa tehdään lääkärin lähetteen mukaisia hoitotoimenpiteitä.

Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kehityksen edistäminen ja mielenterveyden tutkiminen ja hoito.

eAsiointi eli sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjautumiseen vaaditaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Pohjois-Kymen sairaala

Tietoja Pohjois-Kymen sairaalasta

Lastentautien poliklinikka ja osasto

Lastentautien poliklinikalla ja osastolla tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Teho- ja valvontahoito

Teho- ja valvontahoidossa hoidetaan ja tarkkaillaan vakavasti sairaita tai toimenpiteen jälkeen tehostettua tarkkailua vaativia potilaita.
Löytyi 1-20 kohdetta (26 kaikkiaan) haulle ""
  • 1(current)
  • 2