Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Psykiatrisia sairaanhoitajia
Kymenlaakson keskussairaalan päivystystoimintaan

12.2.2020

Uudella toimintamallilla halutaan auttaa mielenterveys- ja päihdeongelmissa matalalla kynnyksellä: aiempaa nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä työskentelee nyt psykiatrinen sairaanhoitaja jokaisena päivänä. Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat käynnistäneet helmikuussa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä uudenlaista toimintaa, jota on kehitetty yhdessä päivystyksen kanssa. Psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät keskussairaalan päivystyksessä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoina. Päivystyksessä työskentelee nyt psykiatrinen sairaanhoitaja aamu- ja iltavuorossa seitsemänä päivänä viikossa. 

– Päivystykseen saapuva asiakas voidaan ohjata hyvin matalalla kynnyksellä psykiatriselle sairaanhoitajalle. Tarkoitus on, että mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitseva saa nopean kontaktin, mikä sujuvoittaa hoitoon pääsemistä, kertoo palveluesimies Milja Marttila Kymsotesta.

Psykiatrisille sairaanhoitajille on tarvetta päivystyksen arjessa.

–  Mielenterveys- ja päihdeongelmalliset asiakkaat hakeutuvat usein päivystykseen. Vaikka asiakkaalla olisi jo hoitosuhde, vointi voi heikentyä virka-ajan ulkopuolella, Milja Marttila muistuttaa.

Lisäksi potilaat, jotka saapuvat päivystykseen somaattisten sairauksien tai tapaturmien takia, voivat tarvita myös psyykkisen tilan huomiointia ja hoitoa.

– Psyykkinen ja somaattinen sairaustila ovat usein samanaikaisia ja molempien hoito ja huomiointi päivystyksessäkin on tärkeää, Marttila toteaa.

Psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät osana päivystystoimintaa ja tekevät potilaiden psyykkisen tilan ja hoidon tarpeen arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja palveluihin ohjaamista. He antavat tarvittaessa psykiatrista konsultaatiotukea myös muiden kuin mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi päivystykseen hakeutuneiden potilaiden hoidon osana.

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii myös sosiaali- ja kriisipäivystys. Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat tarvittaessa yhteistyössä sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa asiakkaiden erilaisissa akuuteissa, vaikeissa kriisitilanteissa ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet, läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet ja tulipalo.

Pohjois-Kymen sairaalassakin tarjolla psykiatristen sairaanhoitajien asiantuntemusta

Myös Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä on tarjolla psykiatristen sairaanhoitajien asiantuntemusta. Päivystyksessä arviokäyntejä tekevät virka-aikana yleissairaalapsykiatrian poliklinikan sairaanhoitajat ja muina aikoina Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajat. Sairaalassa toimii myös sosiaali- ja kriisipäivystys.

Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan päivystävä lääkäri on sekä Kymenlaakson keskussairaalan että Pohjois-Kymen sairaalan päivystysten konsultoitavissa.