text.skipToContent text.skipToNavigation

Prototyyppien aktiivinen työskentely jatkuu

12.6.2020

Syksyllä 2019 käynnistetty Kymenlaakson asukkaita osallistava online-yhteisö on jatkanut aktiivista työskentelyään.

​Prototyypeiksi kutsuttu online-yhteisö on tähän mennessä tehnyt töitä viiden aktiivijakson verran, ja kuudes on pian alkamassa. Prototyyppien ote on ollut osallistuvaa ja työskentely on tuottanut erinomaista materiaalia Kymsoten kehittämiseen. Merkittävät ja ajankohtaiset aiheet ovat herättäneet rakentavaa keskustelua, josta on saatu tärkeää asiakas- ja asukasnäkökulmaa suunnittelun tueksi. Yhteisö on saanut paljon myönteistä palautetta. Lisäksi keväällä tarjottiin uusi mahdollisuus liittyä mukaan toimintaan, kun huhtikuussa järjestettiin täydentävä rekrytointi. Tämä toi toimintaan mukaan kolmisenkymmentä uutta Prototyyppiä. ​

Kymsoten Prototyypit ovat saaneet myös valtakunnallisesti huomiota, kun aloituskampanja ja yhteisön toiminta valittiin Kuntamarkkinoinnin SM-kisojen finaaliviisikkoon. Syyskuussa selviää, pääsevätkö Prototyypit palkintosijoille asti.

Kymsoten arvot ja tulevaisuuden sote-keskus arvioinnissa

Vuoden ensimmäisellä aktiivijaksolla keskusteltiin tulevaisuuden sotekeskuksen kansallisesta visiosta, jonka taustoihin voi tutustua osoitteessa soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma. Tulevaisuuden sote-keskuksen tärkein tavoite on tarjota seudun asukkaille helposti saavutettavat sote-palvelut. Vision tärkeimpänä asiana Prototyypit pitivät sitä, että kaikki tarvittavat palvelut saisi yhdellä puhelinsoitolla tulevaisuuden sote-keskuksesta.

Myös Kymsoten arvot olivat Prototyyppien keskustelun teemana. Arvokeskustelun tavoitteena on luoda Kymsoteen yhtenäistä työ- ja palvelukulttuuria, joten tämän vuoksi on tärkeää saada mukaan myös seudun asukkaiden ja asiakkaiden ääni. Prototyypit näkivät ammattitaidon sekä yhdenvertaisuuden perusarvoina. Lisäksi todettiin, että vastuullisuuden arvon tulisi näkyä koko organisaatiossa. Kymsoten kehittämiseen Prototyypit näkivät tärkeänä ottaa mukaan myös heitä, ketkä tietävät, mitä käytännön kenttätyössä tapahtuu.

Prototyyppien ajatuksia koronasta – kuinka siitä selviydytään?

Tämän kevään suurimpia puheenaiheita maailmanlaajuisesti ovat olleet alkuvuodesta paisunut koronapandemia sekä sen vaatimat rajoitustoimenpiteet. Korona puhututti myös Prototyyppejä, kun viidennellä aktiivijaksolla keskusteltiin – paitsi Kymsoten perustamasta, koronainfoon keskittyneestä verkkosivusta –, myös Prototyyppien omista ajatuksista koronapandemiasta selviytymiseen. Prototyypit jakoivat mainioita muistutuksia siitä, miten voi toimia tilanteen vaatimalla tavalla, mutta silti pitää katseen toiveikkaasti tulevaisuudessa.

Prototyyppien ajatuksissa kiteytyivät seuraavat arvokkaat ohjeet:

- Noudata annettuja ohjeita ja huolehdi hyvästä perushygieniasta.

- Valitse yksi luotettava tietolähde, jota seuraat asian tiimoilta.

- Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin, äläkä luo kuilua itsesi ja muiden ihmisten välille.

- Muista ylläpitää ja vaalia elämän myönteisiä asioita, pieniä ja suuria.

- Ota vastuuta paitsi itsestäsi, myös muista – olemme tässä tilanteessa yhdessä.

Eräs Prototyyppi tiivisti ajatukset hienosti kommentissaan, mikä osoittaa yhteisössä vallitsevan, myönteisen ja rakentavan ilmapiirin: “Toivoisin, että kanssakulkijat huomioitaisiin ihmisinä eikä potentiaalisina tartuttajina, joihin suhtaudutaan pelon takia äreästi. Olemme kaikki tässä tilanteessa yhdessä, ja hiukan positiivisempi mieli voisi helpottaa myös omaa oloa, esimerkiksi se hymy lenkkipolulla.” 

Online-yhteisön työskentelystä saatuja tuloksia julkaistaan Kymsoten kanavilla, kuten Facebookissa sekä osoitteessa https://prototyypit.kymsote.fi/