Perhehoitoa kehitetään Kymenlaaksossa

1.7.2022

Perhehoito on tärkeä hoivan, huolenpidon, kasvatuksen ja asumisen muoto niin lastensuojelussa kuin ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden hoidossa. Kymenlaaksossa on käynnistynyt perhehoidon kehittämistyö yhteistyössä Perhehoitoliiton, perhehoitajien ja Kymsoten kanssa.

Perhehoidon kehittämisen tavoitteena on vahvistaa perhehoitoa kokonaisuutena ja parantaa perhehoitajien hyvinvointia, jotta perhehoito olisi jatkossakin vahva vaihtoehto asiakkaan sosiaalipalvelun järjestämiseksi Kymenlaaksossa.

Moniammatillista kehittämistyötä koordinoi työryhmä, johon kuuluu edustajia Perhehoitoliitosta ja Kymsotesta. Kymenlaakson Perhehoitajat ry järjestää syksyllä 2022 yhteiskehittämisen tueksi perhehoitajille työpajoja, joiden avulla perhehoitajien arjen sujuvuus tulee näkyväksi osaksi ja tavoitteeksi kehittämistyössä. Työpajojen teemoja ovat perhehoidon muodot, perhehoitajien tuki, perhehoitajien asema, eri toimijoiden roolit ja vastuut, dokumentointi ja tietosuoja. Työpajat ovat yksi osa moniammatillista kehittämistä.

Kehittämistyön lopputuloksena laaditaan ensi vuoden alussa aloittavalle hyvinvointialueelle kaikille perhehoidon muodoille yhteinen toimintaohje, jossa on huomioitu perhehoidon eri asiakasryhmät ja niiden erityispiirteet.