Palautteen antamiseen muutoksia 6.4.2021 alkaen

1.4.2021

Kymsoten palautejärjestelmä vaihtuu. Siirtymäaikana palautetta Kymsoten toiminnasta voi lähettää Kymsoten kirjaamoon.

Kymsoten toiminnasta on voinut antaa palautetta sotepalaute.fi-sivuston kautta. Sotepalaute.fi-palautekanava suljetaan tiistaina 6.4.2021 klo 8, jonka jälkeen palautetta ei voi enää antaa kyseisen kanavan kautta.

Uusi palautejärjestelmä otetaan käyttöön lähiaikoina

Kymsoten uuden palautejärjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Siirtymäaikana palautetta voi lähettää Kymsoten kirjaamoon

Kirjaamoon lähetettävässä palautteessa on tärkeää kuvata tarkasti mitä Kymsoten toimintoa tai toimintaa palaute koskee, jotta palaute saadaan välitettyä oikealle taholle.

Postiosoite:
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41
48210 Kotka
Sähköposti: kirjaamo(a)kymsote.fi

 (HUOM! ei potilashoitoon liittyvät asiat. Potilashoitoon liittyvät asiat voit hoitaa sähköisen asioinnin kautta. Sähköpostiin ei pidä laittaa henkilötunnuksia tai muuta arkaluonteista tai tunnistettavaa hoitotietoa.)

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta suoraan siihen yksikköön, jonka asiakkaana olet ollut. Nopeimmin saat asiaa selvitettyä ottamalla yhteyttä suoraan palveluyksikköön tai sen esimieheen. Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon -sivu Kymsoten verkkosivuilla.