Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Päivystystä kuormittavat kiireetöntä apua tarvitsevat - ”Tää resepti pitäisi uusia”

22.11.2019

Koksissa ja Poksissa hoidetaan päivystyspotilaita kellon ympäri, jokainen päivä. Päivystysten toiminta helpottuisi ja potilaiden odotusajat lyhentyisivät, mikäli päivystykseen saapuisi vain päivystyksen apua tarvitsevia potilaita.

Helpotusta tilanteeseen toivotaan päivystysapu 116 117 -puhelinpalvelulta, joka aloittaa joulukuussa toimintansa Kymenlaaksossa.

Odottavan aika on pitkä. Yleinen päivystykseen liittyvä valituksen aihe on odottaminen. Sama ongelma tunnetaan eri puolilla Suomea. Kymenlaaksossa ympärivuorokautista päivystystä tarjoaa Kymenlaakson keskussairaala (KOKS) Kotkassa ja Pohjois-Kymen sairaala (PoKS) Kouvolassa. Koksin päivystyksessä on keskimäärin 3300 ja Poksin päivystyksessä keskimäärin 3200 potilaskontaktia kuukaudessa. Osalle päivystyksen potilaista ei ole selvää, ettei heitä palvella tulojärjestyksessä ja odotus saattaa siksi tuntua mielivaltaiselta.

Päivystyksiä kuormittavat potilaat, joiden ei kuuluisi tulla päivystykseen lainkaan.

– Osalla potilaista ei ole kiireellisen hoidon tarvetta. Pahimmillaan päivystykseen tullaan hakemaan sairauslomaa tai uusimaan reseptiä, toteaa Kymsoten päivystyksistä vastaava ylilääkäri Kimmo Salmio.

Päivystyksessä hoidetaan kaikenikäisiä asiakkaita, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet äkillisesti ja joiden hoitoa ei voida turvallisesti siirtää terveysasemille tai työterveydenhuoltoon.

–  Meillä on käytössä sosiaali- ja terveysministeriön hankkeeseen perustuvat kriteerit hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Kun hoitaja arvioi potilaan tilannetta, kyse ei ole hänen mielipiteestään tai mielivallastaan, muistuttavat palveluesimies Annika Hannula ja ylihoitaja Minna Rosenström.

Yleisesti ei voi sanoa, että päivystykseen tultaisiin liian herkästi. On paljon tilanteita, jolloin päivystykseen on syytä kiirehtiä eikä jäädä kotiin miettimään. Selkeiden hätätilanteiden lisäksi tällaisia ovat esimerkiksi äkillisesti alkanut päänsärky, johon liittyy yleistilan laskua tai sietämätön, äkillisesti ilmaantunut vatsa- tai selkäkipu sekä pienen lapsen heikentynyt yleiskunto. Päivystykseen tullaan kuitenkin myös esimerkiksi tavallisen nuhan ja silmätulehduksen vuoksi, vaikka vaivan kanssa voisi odottaa seuraavaan päivään ja saada apua terveysasemalta.

Päivystyksen ruuhkat helpottuisivat huomattavasti, mikäli päivystykseen saapuisi vain päivystyksen apua tarvitsevia potilaita. Tilanteeseen toivotaan helpotusta päivystysapu 116 117 -palvelusta, joka aloittaa Kymenlaaksossa joulukuun puolivälissä. Päivystysavussa auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. (Lue myös tiedotteen lopussa: Päivystysapu 116 117 aloittaa Kymenlaaksossa).

Tälläkin hetkellä on syytä ottaa puhelimitse yhteyttä ennen päivystykseen saapumista.

– On hyvä arvioida etukäteen, hyötyykö potilas päivystyksen avusta, sanoo palvelualuepäällikkö Riku Lamposaari.

Joskus tarvitaan päivystyksellistä apua. Joskus potilaan on tarkoituksenmukaista saada hoitoa esimerkiksi terveysasemalta, koska kiireettömän vastaanoton tarjoama apu on potilaan ongelmalle sopivampaa.

– Kiireetöntä hoitoa tarvitsevan potilaan omakin etu on mennä vastaanotolle terveysasemalle. Päivystyksessä hoidetaan akuuttia tilannetta, vastaanotolla voidaan paneutua kroonisiin vaivoihin ja tarvittaessa esimerkiksi lähettää laboratoriokokeisiin tai tutkimuksiin ja sopia jatkoseurannasta. Tuskin on kenenkään etu odottaa pitkiä aikoja päivystyksessä ja samalla lisätä kaikkien jonotusaikoja, Lamposaari selvittää.

Päivystyksen toimintatavat eivät ole kaikille tuttuja

Päivystykseen tulee ns. käveleviä potilaita ja paaripotilaita, jotka tulevat ensiapuun yleensä ambulanssilla. Kaikille asiakkaille tehdään hoidontarpeen arviointi ja potilasluokittelu kiireellisyyden mukaan.

Päivystyksen toiminta on reagointityötä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa, eikä asiakkaille tämän vuoksi voida antaa vastaanottoaikoja.

–  Potilaan hoito sitoo useamman hoitajan ja pitkäksi aikaa lääkärin, mikäli päivystykseen saapuu erittäin kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas, esimerkiksi aivoinfarktipotilas, jolle aloitetaan liuotushoito.  Tällöin kiireettömämmät odottavat, Lamposaari kertoo.

Aina potilaan tilanteen vakavuus ei näy ulospäin. Omaa vuoroaan odottava ei pysty arvioimaan, kenen vuoro olisi päästä seuraavaksi. Potilaiden hoidot etenevät muutenkin eri vaiheissa: kaikki eivät mene automaattisesti lääkärille vaan hoitaja konsultoi tarvittaessa lääkäriä, joku vaatii enemmän tutkimuksia kuin toinen, jotkut tutkimukset valmistuvat hitaammin kuin toiset jne. Päivystyksen toiminta etenee hyvin suunnitelmallisesti tietyllä mallilla, mutta tämä työ ei välttämättä näyttäydy potilaille.

Ambulanssikuljetus ei tarkoita sitä, että potilas menee jonon ohi. Väärinymmärrystä on päivystyksessä ollut myös siitä, että yksityiseltä lääkäriltä voisi saada lähetteen, jolla pääsee suoraan jonon ohi erikoislääkärille. Näin ei ole.

Kymsoten päivystyksissä lääkäritilanne ja hoitajaresurssit ovat kohtuullisia eli ammattitaitoista henkilökuntaa on käytettävissä. Terveyskeskuslääkäreistä on pulaa, mikä heijastuu myös päivystyksen toimintaan. Hankalinta on epidemia-aikoina, kun terveysasemien kiireelliset vastaanottoajat täyttyvät. Jos potilas ei saa apua terveysasemalta, hän luonnollisesti hakee apua jostain muualta eli usein päivystyksestä. Päivystysapu 116 117 voi sujuvoittaa myös näitä ruuhka-aikoja, kun hoidontarpeen arviointia, neuvontaa ja hoito-ohjeita voidaan antaa puhelimitsekin.

Odotustilat ovat etenkin Pohjois-Kymen sairaalassa pienet ja paareja on käytäväpaikoilla. Molemmissa sairaaloissa on onneksi lähivuosina luvassa helpotusta, kun päivystykset pääsevät muuttamaan uusiin, moderneihin ja viihtyisiin tiloihin, joissa myös potilaiden yksityisyydensuoja paranee. Kymenlaakson keskussairaalassa päivystys muuttaa uuteen laajennusosaan ensi kesänä, Pohjois-Kymenlaaksossa odotetaan Ratamokeskuksen valmistumista alkuvuonna 2022.

 

LUE MYÖS: Päivystysapu 116 117 aloittaa Kymenlaaksossa joulukuussa