Opiskelijoille

Ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja organisaatioomme.

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n vaikutus opiskelijoihin

Tartuntatautilain väliaikainen 48 a § on voimassa 1.2. - 31.12.2022. Opiskelijoiden on varauduttava esittämään koronatodistus Omakannasta yksikön esimiehelle/vastaavalle hoitajalle harjoittelun alkaessa samoilla periaatteilla kuin Kymsoten työntekijöidenkin kohdalla. Kymsote huolehtii opiskelijoiden rokotesuojan varmistamisesta ja tiedon tallentamisesta. Kymsote ei ota vastaan sellaisia opiskelijoita, joiden koronasuojaa ei voida todentaa.

Covid-19-rokotuksen antamalla suojalla tarkoitetaan suojaa, joka henkilölle muodostuu täyden Covid-19-rokotesarjan vaikutuksena:

- kaksi (2) rokotetta ja tarvittavat tehosteet (1 rokote) antaa täyden suojan
- yli kuusi (6) kuukautta sitten sairastettu covid-19-tauti ja kaksi (2) rokotetta
- sairastettu covid-19-tauti antaa suojan kuuden (6) kuukauden ajaksi 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sähköinen tunnistaminen

Kymsote käyttää sähköistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää ja asiakas- ja potilastietojen käsittely (mm. lukeminen, kirjoittaminen, luovuttaminen ja arkistointi) edellyttävät tietojärjestelmäoikeuksia. Kymsote vastaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Asiakas- ja potilastietoja käsittelevät henkilöt tulee yksilöidä, tunnistaa ja todentaa yksiselitteisesti. Kymsotessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tulee kirjautua asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kuvallisella terveydenhuollon henkilöstökortilla.

Varmennekortin ja tunnusten hakeminen (ks. alla olevat liitetiedostot):

Opinnäytetyöt

Alla olevassa liitetiedostossa on ohje opinnäytetyön tekemiseen Kymsoten alueella. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia ohjaamistyössään.

Pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin eikä rekisteritutkimuksiin, jotka kohdistuvat Kymsoten salassa pidettäviin potilas- tai asiakasrekisteritietoihin.

 

Salassapito

Opiskelijaohjauksen CLES -laatukysely

Työelämässä tapahtuva harjoittelu ja työssä oppiminen ovat oleellinen osa ammattitaidon oppimista.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Kymsotessa toteutettavan ohjauksen laadusta. Opiskelijoilta saatava palaute antaa tietoa opiskelijaohjauksen kehittämishaasteista. Saadun palautteen avulla ohjausta ja siihen vaikuttavia toimintamalleja kehitetään. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.
 
Opiskelijaohjauksen laatukyselyn (Copyright © 2002 Saarikoski) avulla kerättään tietoa harjoitteluyksiköstä oppimisympäristönä, ohjauksesta ja opettajien/koulujen osuudesta.
 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Tämän kyselyn lisäksi on toivottava antaa myös suullista palautetta harjoitteluyksikköösi.
 
Anna palautetta harjoittelu- tai työssäoppimisjaksosta. Palautteen voit antaa alla olevasta linkistä.

Anna palautetta

Peruskoulun ja lukion opintoihin liittyvillä työelämään tutustumisjaksoilla olleille lähetämme sähköpostitse linkin TET-palautelomakkeeseen TET-jakson päätyttyä.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)kymsote.fi

Opinnäytetyöt

Sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää
p. 040 536 5030

Hoitotyön opinnäytetöiden yhteyshenkilö ylihoitaja Salla Kärki
p. 040 489 8472

Hoitotyön työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Palveluesimies Paula Järvisalo
p. 044 223 1704

Sosiaalialan työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää
p. 040 536 5030

Lääketieteen opiskelijat

Koulutusylilääkäri Pasi Pöllänen
p. 044 223 1413

Oppisopimuspaikkojen tiedustelut

Rekrytointikoordinaattori Minna Rantala
p. 040 489 8443

Rekrytointipäällikkö Tove Forsström
p. 044 223 1919

RA-piste

Sähköposti: RA-piste(a)kymsote.fi

Puhelinnumerot:

Kotkan RA-piste: 044 223 1984
Kouvolan Ra-piste: 044 269 1585

Puhelinajat: ma-pe klo 9–10 ja 13-14
Ajan voit varata myös ositteesta www.vrk.ajapa.fi/th

TIEDOTE: RA-pisteen kesäajan toiminta 2022

Osoitteet:

Kotka: KOKS 3. kerros, Kotkantie 41, 48210 KOTKA
Kouvola: Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola (Ratamokeskus)