Opiskelijoille

Ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja organisaatioomme.

Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n vaikutus opiskelijoihin

Tartuntatautilain väliaikainen 48 a § on voimassa 1.2. - 31.12.2022. Opiskelijoiden on varauduttava esittämään koronatodistus Omakannasta yksikön esimiehelle/vastaavalle hoitajalle harjoittelun alkaessa samoilla periaatteilla kuin Kymsoten työntekijöidenkin kohdalla. Kymsote huolehtii opiskelijoiden rokotesuojan varmistamisesta ja tiedon tallentamisesta. Kymsote ei ota vastaan sellaisia opiskelijoita, joiden koronasuojaa ei voida todentaa.

Covid-19-rokotuksen antamalla suojalla tarkoitetaan suojaa, joka henkilölle muodostuu täyden Covid-19-rokotesarjan vaikutuksena:

- kaksi (2) rokotetta ja tarvittavat tehosteet (1 rokote) antaa täyden suojan
- yli kuusi (6) kuukautta sitten sairastettu covid-19-tauti ja kaksi (2) rokotetta
- sairastettu covid-19-tauti antaa suojan kuuden (6) kuukauden ajaksi 

Tietojärjestelmäoikeudet

Ohje sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Kymsote vastaa rekisterinpitäjänä asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tietoja käsittelevät henkilöt tulee yksilöidä, tunnistaa ja todentaa yksiselitteisesti. Asiakas- ja potilastietojen käsittely edellyttää opiskelijoilta henkilökohtaisia oikeuksia tietojärjestelmien käyttöön. Opiskelijat saavat harjoittelun ajaksi verkkotunnuksen ja Lifecare -käyttäjätunnuksen.

  • Sosiaali Lifecarea käyttäviin yksiköihin opiskelijatunnukset tilaa ja luovuttaa kyseisen yksikön edustaja. Ei tarvitse olla yhteydessä RA-pisteelle.
  • Terveys Lifecarea käyttäviin yksiköihin ensimmäistä kertaa harjoitteluun tullessa opiskelijan tulee soittaa RA-pisteeseen 1-2 viikkoa ennen harjoittelujakson alkua tunnusten tilaamiseksi. Tämä koskee myös Kymsotessa työsuhteessa olevia ammattihenkilöitä, joille tilataan opiskelijarooli.

Jos et tiedä, kumpaa Lifecarea yksikössä käytetään, tarkista asia Jobiilista tai harjoitteluyksiköstä.

Tunnusten tilaaminen Terveys Lifecarea käyttäviin yksiköihin

Kotka RA-piste puh: 044 223 1984 ma-pe klo 9-10 ja 13-14

Kouvola RA-piste puh: 044 269 1585 ma-pe klo 9-10 ja 13-14

RA-piste tarvitsee opiskelijalta seuraavat tiedot

  • Harjoittelujakson alku ja päättymispäivä
  • Harjoittelupaikka. Mikäli yksikössä on eri osastoja, opiskelijalla tulee olla tieto siitä, missä pisteessä harjoittelujakson suorittaa, jotta tunnushakemukselle voidaan lisätä tunnusten luovuttamisesta vastaavan tiedot.

Tunnusten luovuttaminen

Tunnukset luovutetaan opiskelijalle harjoitteluyksikössä. Rekisterinpitäjälle asetettujen vaati-musten mukaisesti tunnusten luovuttaja tunnistaa tunnusten saajan voimassa olevasta pas-sista tai poliisin myöntämästä henkilökortista ja huolehtii tietosuojasitoumuksen allekirjoitta-misesta. Harjoitteluyksikkö tallentaa allekirjoitetun tietosuojasitoumuksen sähköisesti. Lisäksi tunnusten luovuttaja tarkistaa, että tietoturvakoulutus on suoritettu, jompikumpi seuraavista:

Käyttäjätunnusten jatkaminen seuraavissa harjoitteluissa

Kymsoten Tunnushallinta jatkaa olemassa olevia tunnuksia seuraavissa harjoitteluissa.

Opinnäytetyöt

Alla olevassa liitetiedostossa on ohje opinnäytetyön tekemiseen Kymsoten alueella. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja opinnäytetyön ohjaajia ohjaamistyössään.

Pääsääntöisesti lupaa ei myönnetä potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin eikä rekisteritutkimuksiin, jotka kohdistuvat Kymsoten salassa pidettäviin potilas- tai asiakasrekisteritietoihin.

 

Salassapito

Opiskelijaohjauksen CLES -laatukysely

Työelämässä tapahtuva harjoittelu ja työssä oppiminen ovat oleellinen osa ammattitaidon oppimista.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Kymsotessa toteutettavan ohjauksen laadusta. Opiskelijoilta saatava palaute antaa tietoa opiskelijaohjauksen kehittämishaasteista. Saadun palautteen avulla ohjausta ja siihen vaikuttavia toimintamalleja kehitetään. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.
 
Opiskelijaohjauksen laatukyselyn (Copyright © 2002 Saarikoski) avulla kerättään tietoa harjoitteluyksiköstä oppimisympäristönä, ohjauksesta ja opettajien/koulujen osuudesta.
 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Tämän kyselyn lisäksi on toivottava antaa myös suullista palautetta harjoitteluyksikköösi.
 
Anna palautetta harjoittelu- tai työssäoppimisjaksosta. Palautteen voit antaa alla olevasta linkistä.

Anna palautetta

Peruskoulun ja lukion opintoihin liittyvillä työelämään tutustumisjaksoilla olleille lähetämme sähköpostitse linkin TET-palautelomakkeeseen TET-jakson päätyttyä.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)kymsote.fi

Opinnäytetyöt

Sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää
p. 040 536 5030

Hoitotyön opinnäytetöiden yhteyshenkilö ylihoitaja Salla Kärki
p. 040 489 8472

Hoitotyön työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Palveluesimies Paula Järvisalo
p. 044 223 1704

Sosiaalialan työssäoppimis- ja harjoittelujaksot

Sosiaalityön asiantuntija Noomi Saarenpää
p. 040 536 5030

Lääketieteen opiskelijat

Koulutusylilääkäri Pasi Pöllänen
p. 044 223 1413

Hammaslääketieteen opiskelijat

Vastuuylihammaslääkäri Teija Raivisto
p. 040 187 3057

Oppisopimuspaikkojen tiedustelut

Rekrytointikoordinaattori Minna Rantala
p. 040 489 8443

Rekrytointipäällikkö Tove Forsström
p. 044 223 1919

RA-piste

Sähköposti: RA-piste(a)kymsote.fi

Puhelinnumerot:

Kotkan RA-piste: 044 223 1984
Kouvolan Ra-piste: 044 269 1585

Puhelinajat: ma-pe klo 9–10 ja 13-14
Ajan voit varata myös ositteesta www.vrk.ajapa.fi/th

TIEDOTE: RA-pisteen kesäajan toiminta 2022

Osoitteet:

Kotka: KOKS 3. kerros, Kotkantie 41, 48210 KOTKA
Kouvola: Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola (Ratamokeskus)