Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Omaolo-palvelu käyttöön Kymsotessa

27.4.2020

Kymsotessa otetaan käyttöön kansallinen Omaolo-palvelu. Tarjolla on sähköisiä ja luotettavia oirearvioita: koronavirus, virtsatietulehdus, seksitautiepäily, alaselkäkipu tai -vamma.

Omaolon oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireet ammattilaisen hoitoa. Asiakas voi tehdä itse arvion sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu mm. vähentää asiakkaan jonottamista ja nopeuttaa oikean avun saamista.

Kymsote ottaa 27. huhtikuuta käyttöön Omaolo-palvelun neljä oirekyselyä. Ne ovat koronavirus, virtsatietulehdus, alaselkäkipu tai -vamma sekä seksitautiepäily.  Omaolo-palvelu osoitteessa www.omaolo.fi tukee kansalaisen oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa hänet tarvittaessa asianmukaisen hoidon piiriin vuorokauden kaikkina aikoina.  Oirekyselyn tulokseksi asiakas saa omahoito-ohjeen tai ohjeen, miten ja milloin hakeutua vastaanotolle.

Omaolon koronaviruksen oirekysely on tullut monille tutuksi viime aikoina. Nyt kun Omaolo-palvelu otetaan Kymsotessa käyttöön, palvelu ohjaa oirekyselyn lopuksi tarpeen mukaan suoraan Kymsoten palveluihin.

Samaan tapaan palvelu ohjaa tarvittaessa muissakin tapauksissa: seksitautia epäilevä voi saada esimerkiksi sähköisesti lähetteen laboratorioon näytteenottoon ja alaselkäkivuista kärsivä puolestaan ohjauksen suorakuntoutuksen vastaanotolle. Virtsatietulehduksen hoitoon saatetaan lähettää sähköinen eResepti.

- Omaolo-palvelu sujuvoittaa asioita monella tavalla. Asiakkaan ei tarvitse jonottaa puhelimessa, hän ohjautuu suoraan oikeaan hoitopolkuun eli häntä ei ns. pompotella eri ammattilaisten välillä. Asia saattaa hoitua kotisohvalta: asiakas saa esimerkiksi kotihoito-ohjeita tai eReseptin. Palvelu on auki 24/7, projektipäällikkö Johanna Tilli Kymsotesta listaa palvelun etuja.

Luotettavaa ja tasalaatuista palvelua

Omaolo tarjoaa luotettavaa ja tasalaatuista palvelua. Oirearviot perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin. Omaolo varmistaa samalla myös kaikille tasalaatuisen hoidon tarpeen arvion.

Omaolon oirekyselyihin on Kymsotessakin valittu yleisiä tauteja ja vaivoja, joiden hoito muuttuu palvelun myötä sujuvammaksi.

- Tavoitteenamme on merkittävästi vähentää kyseisten oireiden vuoksi tehtyjä puhelimella tapahtuvia yhteydenottoja, jolloin resursseja vapautuu muiden potilaiden hoitoon. Lisäksi tavoitteena on lisätä asteittain suoraa ohjausta sähköiseen ajanvaraukseen, Tilli kertoo.

Omaolo-palvelun uskotaan myös madaltavan kynnystä hakea hoitoa, kun esimerkiksi epäily seksitaudista tai virtsatietulehduksesta on helppo selvittää vaikka kotisohvalta.

Omaolo-oirekyselyn voi tehdä sähköisesti omalla tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Oirekyselyyn voi vastata tunnistautumatta. Oirearvio antaa esimerkiksi kotihoito-ohjeita. Mikäli arvio ohjaa ottamaan yhteyttä paikalliseen palveluun, Omaolo vaatii vahvaa kirjautumista eli tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Omaolo-palvelua ei ole tarkoitettu kiireellisiin tilanteisiin. Jos olo on todella heikko tai on epäilys vakavasta sairaudesta, tällöin on syytä ottaa heti yhteyttä päivystysapuun 116 117 tai hätäkeskukseen 112.

Lisää oirearvioita tulossa

Kansallisessa Omaolo-palvelussa on tällä hetkellä tarjolla 16 terveydenhuollon oirearviokyselyä ja kolme palveluarviota, joiden avulla voi arvioida sosiaalihuollon palvelutarvetta ja saada ohjauksia esimerkiksi kolmannen sektorin palveluihin.

Kaikki Omaolon arviot ovat kymenlaaksolaistenkin käytettävissä, mutta neljä oirearviota ohjaa nyt suoraan Kymsoten palveluihin. Loputkin Omaolon oirearviot on tarkoitus ottaa Kymsotessa käyttöön viimeistään syksyn aikana.