Nuorten Matalan asiakkailta kerätään palautetta palvelusta tekstiviestillä

19.10.2022

Nuorten Matalan asiakkailta kerätään jatkossa palautetta palvelusta tekstiviestillä. Asiakaskokemuksen mittaus käynnistyi lokakuussa. Nuorten Matalan asiakkaat saavat asiakkuutensa päättyessä tekstiviestin, jossa heitä pyydetään arvioimaan kokemuksiaan saamistaan Nuorten Matalan palveluista. Pitkissä asiakkuuksissa palautetta saatetaan kysyä myös asiakkuuden aikana. Tekstiviesti sisältää linkin kyselyyn, jossa asiakas arvioi suosittelun todennäköisyyttä 10-portaisella NPS-mittarilla sekä antaa halutessaan avoimen palautteen arvionsa tueksi. NPS-mittarin lisäksi kysely sisältää muutamia väittämiä sekä taustatietokysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti asiakkaan omalla matkapuhelimella.

Kymsote lähettää palautteeseen liittyvän tekstiviestilinkin Nuorten Matalan asiakkaille enintään kerran kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkaina olevien nuorten lisäksi palautetta kysytään myös heidän huoltajiltaan tai vanhemmiltaan. Kyselyviestien vastaanottamisen voi kieltää kertomalla asiasta asioinnin yhteydessä Nuorten Matalan henkilökunnalle.

Jatkossa tekstiviestimuotoista asiakaskokemuksen mittaamista on tarkoitus laajentaa lähes kaikkiin Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palautteenantomenetelmän käyttöönotto on yksi monista asiakaskokemuksen kehittämiseen tähtäävistä toimista. Asiakaskokemus ja sen kehittäminen ovat nousseet tärkeäksi osaksi Kymsoten strategiaa, ja siksi halutaan varmistaa, että asiakkaan jokainen käynti Kymsoten palveluissa on merkityksellinen ja kokemuksena paras mahdollinen.

Mikä on Nuorten Matala?

Nuorten Matalan yksiköt Kotkassa ja Kouvolassa tarjoavat 13-17-vuotiaille ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä silloin, kun nuorella, hänen vanhemmillaan tai toisella viranomaisella on huolta. Tukena oleva työryhmä on moniammatillinen ja siinä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kuten, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajia, toimintaterapeutti, psykologi ja lääkäri. Palvelu on maksutonta.