Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Nuorten Matala -yksiköt aloittavat

Tarjolla aiempaa helpommin apua
13–17 -vuotiaille Kymenlaaksossa

11.12.2019

”Kyllä. Soitit ihan oikeaan numeroon.”

Nuorten Matala -yksiköillä Kymsote vahvistaa nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluja. Nuori tai huolissaan oleva vanhempi saa apua yhdestä paikasta. Uudenlainen palvelu auttaa valtakunnallisestikin poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Lähetettä ei tarvita. Nuorten matala -yksiköt on tarkoitettu kaikille 13-17 -vuotiaille kymenlaaksolaisille ja heidän perheilleen.

Apua ja tukea nuorelle tarjolla yhdestä numerosta:

Nuorten Matala Kouvola p. 040 489 8246

Nuorten Matala Etelä-Kymenlaakso p. 040 823 4255

Kymsote vahvistaa 13–17 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja palveluja. Uudenlaisella palvelulla halutaan vastata nuorten avun ja tuen tarpeeseen monenlaisissa tilanteissa. Palveluun voi hakeutua itse tai ohjautua muun viranomaisen kautta. Nuorelle ja hänen perheelleen tarjotaan palvelua, jonka helppous lähtee jo puhelinnumerosta.

– Minulta kysytään puhelimessa usein ensimmäiseksi, että soitinkohan oikeaan paikkaan. Nyt ei tarvitse enää miettiä. Nuorten Matala -palveluun voi soittaa kaikenlaisissa huolissa, jotka koskevat 13–17 -vuotiasta nuorta, kertoo palveluesimies Kari Lindberg Kymsoten Nuorten Matalasta.

–Tavallisimmin apua hakee nuoren vanhempi, joka on huolissaan nuoren mielialasta tai muuttuneesta käyttäytymisestä.

Nuorten kohdalla huolen aiheet tai ongelmat liittyvät mm. nuoren koulu- tai opiskeluasioihin, nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön, nuoren itsenäistymiseen, käyttäytymiseen, kodin ristiriitatilanteisiin, vanhemmuuteen tai kasvatukseen.

Nuorten Matala tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, arviointia sekä tarvittavia hoito- ja tukitoimia. Palveluun ei tarvitse lähetettä.

– Silloin kun nuoren hoidon tai tuen tarve on pidempikestoista, järjestetään hoitoa ja tukitoimia moniammatillisesti, toteaa palvelualuepäällikkö Riitta Vento.

Nuorten Matala -yksiköissä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia: sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, toimintaterapeutteja, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi käytettävissä on lääkäripalvelut. Yksikön henkilöstö täydentyy vielä loppuvuoden aikana.

– On tärkeä hoitaa kokonaisuutta. Usein samaan aikaan on monta ongelmaa ja apua voi tarvita koko perhe. Työryhmä on erittäin laaja-alainen. Tarjolla on mm. päihdepalveluita, jotka on perinteisesti suunnattu vain yli 18-vuotiaille, Kari Lindberg kertoo.

– Yksiköiden tehtäviin kuuluvat myös nuoriin rikoksentekijöihin liittyvät tehtävät sekä nuorten vertaisryhmätoiminnan järjestäminen.

Mielenterveyspalveluitakin matalalla kynnyksellä

Kehitetyssä toimintamallissa on uutta paitsi palvelun laaja-alaisuus myös se, että nuorelle ja hänen perheelleen tarjotaan joustava, tarpeeseen perustuva tuki ja hoitopolku perustason ja erityispalvelujen välillä.

– On uusi ajatus, että mielenterveysasioissa voi saada apua matalalla kynnyksellä ilman lähetettä. Nuorten Matala -yksikössä saadaan tehokkaasti prosessi käyntiin. Tarvittaessa hoitopolun toisessa päässä on käytettävissä erityistason palvelut, Lindberg selvittää.

Nuorten Matalan kehittämisellä pyritään nuorten ja heidän perheidensä parempaan hyvinvointiin ja asioihin tarttumiseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

– Kymenlaakso näyttäytyy nuorten osalta synkkänä alueena mm. nuorisopsykiatrian lähetteiden kasvavana määränä, myös osastohoidossa ollaan jatkuvilla ylipaikoilla. Lastensuojelu on työllistetty, kodin ulkopuolisia sijoituksia on paljon, Lindberg luettelee.

– Valtakunnallisestikin parin viime vuoden aikana kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut nimenomaan 13–17 -vuotiaiden, erityisesti 15-vuotiaiden, kohdalla.

Nuorten Matala -yksiköitä on kehitetty ja kehitellään edelleen, että apua ja tukea nuorille saataisiin nykyistä helpommin ja nopeammin. Samalla ennaltaehkäistään erityisen tason palveluiden tarvetta, mikä on inhimillistä ja samalla taloudellisesti järkevää.

– Tärkeää on, että työskentely tapahtuu nuoren omissa verkostoissa yhteistyössä vanhempien, koulun ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä viranomaisten kanssa. Tämän vuoksi ollaan kutsumassa myös verkostot mukaan toiminnan edelleen kehittämiseen, palveluesimies Kari Lindberg kertoo.

Kymsoten Nuorten Matala -yksiköt aloittivat 9. joulukuuta. Käynnistymisvaiheessa Nuorten Matala toimii useissa toimipisteissä sekä Kouvolassa että Etelä-Kymenlaaksossa. Palvelua tuotetaan kaikkiin alueen kuntiin ja yhteisten tilojen käyttöä eri toimijoiden kanssa hyödynnetään toiminnassa. Työ on tarvittaessa liikkuvaa ja menee myös asiakkaan luokse. Tässä vaiheessa Nuorten Matala -yksiköt ovat auki klo 8–16, iltavastaanottoja suunnitellaan ensi vuodelle.