Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Muutoksia päihdelaitoshoidossa 14.12.2020 alkaen

9.11.2020

Kymsoten alueella päihdehuollon laitospalveluja on tuotettu sekä Kotkassa että Kouvolassa. Viime vuosina laitoshoidon tarve ja käyttö on vähentynyt siinä määrin, että palvelut keskitetään Kouvolaan 14.12.2020 alkaen, palvelun tuottaa A-klinikka Oy. Asiakkaita voi ohjata palveluun entiseen malliin. 

Hoitoon voi tulla omatoimisesti, läheisen saattamana tai muiden palvelujen ohjaamana ympäri vuorokauden. Paikkaa kannattaa tiedustella etukäteen. Palveluntuottaja auttaa tarvittaessa kuljetusten järjestämisessä. 

Selviämishoito tarjoaa päihtyneille lyhytaikaista suojaa ja toipumista. Selviämishoidolla pyritään turvaamaan henkilön terveys tai turvallisuus tilanteissa, joissa hän ei päihtymystilan vuoksi kykene huolehtimaan itsestään.

Vieroitushoidolla tarkoitetaan runsaan, pitkään jatkuneen alkoholinkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on pysäyttää alkoholin käyttökierre, ehkäistä ja hoitaa vierotusoireita sekä luoda edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle. 

Selviämis- ja vieroitushoitoon voidaan ohjata ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Palvelun tuottaa A-klinikka Oy osoitteessa Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola. 

Puhelinnumero 040 5267 620 (24/7)

Muut pidempiaikaiset laitoshoidot suunnitellaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteistyössä sosiaalityön kanssa.