Mistä kaikesta aluevaltuusto päättää?

22.12.2021
 
Lähestyvissä aluevaaleissa valitaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle 59 aluevaltuutettua. Ehdokashakemukset jätettiin 14.12. ja aluevaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja ehdokasnumerot 23.12. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022 ja aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja oppilashuolto siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista, jotka koskettavat meidän jokaisen arkea ja elämää. 

Palvelut siirtyvät yhden toimijan alle 

Tällä hetkellä Kymsote vastaa Kymenlaakson julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joita ovat:

- Terveyskeskukset 
- Ikääntyneiden asumispalvelut 
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
- Erikoissairaanhoito eli sairaalat 
- Suun terveydenhuolto 
- Kotihoito 
- Ensihoito 
- Lastensuojelu 
- Äitiys- ja lastenneuvolat 
- Vammaispalvelut
- Kuntoutus

Pelastustoimen palveluista vastaa Kymenlaakson pelastuslaitos Kympe, jonka tehtäviin kuuluvat:

- Onnettomuuksien ehkäisy 
- Pelastustoiminta 
- Väestönsuojelu 
- Varautumistehtävät 

Koulukuraattori- ja psykologipalveluista vastaavat tällä hetkellä kunnat. Koulukuraattorit ja -psykologit tukevat oppilaan/opiskelijan koulunkäyntiä, kouluyhteisön hyvinvointia ja toimintaa sekä kotien ja koulun yhteistyötä. 
 
Kaikki edellä mainitut palvelukokonaisuudet tulevat siirtymään yhden organisaation eli hyvinvointialueen alle. Näistä palvelukokonaisuuksista vastaavat hyvinvointialueella aluevaltuusto ja sen nimeämät eri toimielimet, kuten aluehallitus ja tarkastuslautakunta.