Medialle

Viestimme palveluistamme ja toiminnastamme avoimesti, selkeästi ja asiakaslähtöisesti. Lausuntoja medialle antaa se asiantuntijamme, joka vastaa viestinnän kohteena olevasta toiminnasta tai tuntee sen parhaiten. Viestintäyksikkö palvelee mediaa monipuolisesti viestintään liittyvissä asioissa, kuten haastattelu- ja materiaalipyynnöissä. Teemme yhteistyötä medioiden kanssa myös mm. järjestämällä mediainfoja, joissa media ja asiantuntijamme voivat keskustella ajankohtaisista asioista.

Viestintäyksikkö vastaa organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta ja koordinoinnista. Suunnittelemme ja tuotamme sisältöä Kymsoten kanaviin, kuten verkkosivuille sekä henkilöstölle intranetiin. Ylläpidämme ja koordinoimme Kymsoten yhteisiä sosiaaliseen median profiileja, esim. Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Toimintayksiköillä on myös omia sivuja sosiaalisen median kanavissa, ja näiden päivittämisestä vastaavat yksiköt itse.

Viestintä palvelee arkisin visuaaliseen ilmeeseen, haastattelupyyntöihin ja yleisiin mediakyselyihin liittyvissä asioissa.

Tiedotteet, haastattelupyynnöt ja yleiset mediakyselyt arkisin:
viestinta@kymenhva.fi

Viestintäjohtaja
Anni Björklund
040 489 8664

Viestintäasiantuntija
Stiina Kiiveri
040 489 8493

Viestintäasiantuntija
Elias Aaltonen
040 489 8492

Viestintäasiantuntija
Anni Vakkuri
040 186 6522

Viestintäsuunnittelija
Iiris Mäntymaa
040 834 7322

Viestintäsuunnittelija
Tuuli Järvinen
040 516 5512