Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Liikkuvat terveyspalvelut tulevat asiakkaan luo eri puolille Kymenlaaksoa

20.11.2019

Liikkuvat palvelut ovat uudenlaisia tapoja tarjota terveyspalveluita. Liikkuvat palvelut turvaavat palvelujen saatavuutta koko Kymenlaakson alueella. Asiakas hyötyy, kun hän saa palvelun luokseen tai lähelleen. Liikkuvat palvelut myös tekevät toiminnoista aiempaa sujuvampia ja asiakasystävällisempiä.

Uusina Kymsoten palveluina on aloittamassa kotisairaalan liikkuva arviointi, suorakotiutus, suun terveydenhuollon palvelubussi ja psykiatrinen kotisairaala.

Liikkuvien palveluiden tavoitteena on tarjota asiakaskäyntejä niille, joilla ei ole lähellään kiinteitä palvelupisteitä. Palvelupiste voi puuttua alueelta vähäisen käytön takia tai esimerkiksi asiantuntijoiden puuttumisen vuoksi. Uudenlaisia liikkuvia palveluita on käynnistymässä Kymsotessa nyt neljä: kotisairaalan liikkuva arviointi, suorakotiutus, suun terveydenhuollon palvelubussi ja psykiatrinen kotisairaala.

– Liikkuvien palveluiden kehittäminen on lähtenyt käytännön tarpeista. Henkilöstö on ollut innostunutta ja sitoutunutta kehittämistyöhön, joka eteni nopealla aikataululla. Työn nähdään sujuvoittavan niin asiakkaan palvelua kuin omaa työtäkin. Uusissa palveluissa on paljon etuja: Asukkaiden hyöty on, että palveluita saa paremmin ja ne tulevat lähemmäksi, kertoo projektipäällikkö Asta Saario Kymsotesta.

Päivystyksen apua ikääntyneen luo

Kotisairaalan liikkuva arviointi ja suorakotiutus alkavat vuodenvaihteessa.

Liikkuva arviointi (ArVi) on alussa suunnattu tilanteisiin, joissa iäkkäitä asiakkaita on siirretty asumisyksiköistä päivystykseen. ArVi-hoitaja käy asiakkaan luona arvioimassa, onko asiakkaan tarve lähteä päivystykseen, ja hän on tarvittaessa etäyhteydessä lääkäriin. Mahdollinen hoito voidaan aloittaa nopeasti ilman käyntiä päivystyksessä.

– Ikäihmistä ei tarvitse siirtää tutusta ympäristöstä päivystykseen. Erityisesti muistisairaille siirtäminen ja päivystyksessä odottaminen voi olla rankkaa ja aiheuttaa hätääntymistä. Kun potilas saadaan hoidettua omassa asumispalveluyksikössä, hoito saadaan aloitettua nopeammin, siirtojen rasitus jää pois ja kuntoutuminen on nopeampaa, luonnehtii Asta Saario.

Ikääntyneen ihmisen kannalta voinnin arviointi ja hoito tutussa ympäristössä on inhimillistä hoitoa. Toiminta helpottaa myös hoitohenkilöstöä, kun paikalle voidaan pyytää ArVi-hoitaja. Lisäksi asiakkaiden sairaalajaksot vähenevät eikä päivystys kuormitu näistä käynneistä. Nämä vähentymiset tuovat myös kustannussäästöjä. Luonnollisesti osa potilaista kuljetetaan jatkossakin päivystykseen, sillä osa tarvitsee sairaalan osastohoitoa. ArVi-palvelu laajenee myöhemmin myös kotihoidon asiakkaille.

Vuodenvaihteessa alkaa myös toinen uudenlainen liikkuva palvelu: suorakotiutus, jossa tavoitteena on välttää tarpeettomia osastokierroksia.

– Palvelu kohdentuu pääsääntöisesti ikääntyneille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta kotiutua omatoimisesti päivystyksestä tai osastolta. Lääkäri arvioi aina ensin, minkälaista jatkohoitoa potilas tarvitsee, Saario selvittää.

Uudessa toiminnassa on erityinen asiakasohjaaja, joka paneutuu asiakkaan kotiutumiseen, selvittää ja järjestää kotiutumiseen liittyvät käytännön asiat. Hän ottaa yksilöllisesti huomioon asiakkaan olosuhteet ja tarvittavat palvelut esimerkiksi kotiin tarvittavan hoidon.

Koululaisten hammastarkastuksia palvelubussissa

Suun terveydenhuollon palvelubussi aloittaa toimintansa keväällä. Palvelubussi on varusteltu niin hammaslääkärin kuin suuhygienistinkin toimintaan. Palvelubussissa voidaan tehdä mm: opastusta päivittäiseen suun hoitoon, hoidon tarpeen arviointia ja hammaslääkärin antamaa hoitoa. Laajempi ja vaativampi hammashoito sekä erityisryhmien hoito toteutetaan hammashoitolassa. Asiakkaina voivat olla esimerkiksi hoivalaitosten asukkaat, koululaiset sekä heikkojen liikenneyhteyksien vuoksi vaikeasti hoitoon pääsevät.

– Liikkuvat palvelut ovat hyvin käytännönläheisiä palveluita, joissa mietitään asiakkaan tarpeita. Eri puolilla Kymenlaaksoa palveluiden käyttäjät vähenevät, joten pienten kiinteiden palvelupisteiden rakentaminen ei ole aina järkevää. Palvelu on kuitenkin helposti saatavissa, kun se tulee asiakkaan luo tai lähelle asiakasta esimerkiksi palvelutaloon, koulun pihaan tai sote-keskukseen. Tarkoitus on kehittää lisää liikkuvia palveluita kymenlaaksolaisille. Vastaavista palveluista kuten ArVista on hyviä kokemuksia muualta Suomesta, kertoo Saario.

Liikkuviin palveluihin kuuluvat myös alkuvuonna aloittava psykiatrinen kotisairaalatoiminta. Se mahdollistaa nykyistä tiiviimmän avohoidon potilaan omassa elinympäristössä. Tavoitteena on, että osastohoito pystytään alun perinkin välttämään, kun asiakas saa tarvitessaan tiiviimpää avohoitoa jo varhaisessa vaiheessa.