text.skipToContent text.skipToNavigation

Lääkinnällinen kuntoutus, terapiat sekä lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelujen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottotoiminta 1.6.2020 alkaen

22.5.2020

Tämä ohje koskee lääkinnällistä kuntoutusta, Kelan ja Kymsoten ostoterapioita ja Kymsoten omaa terapiatoimintaa (psykoterapia, toimintaterapia, musiikkiterapia, fysioterapia, puheterapia, ryhmämuotoiset terapiat) sekä vastaanottotoimintaa

- Yksilöterapioita ja yksilövastaanottoa on mahdollista toteuttaa kasvokkain lähikuntoutuksena/-vastaanottona, jos se sopii potilaalle (lapsi, nuori tai aikuinen) ja hänen perheelleen sekä kuntouttavalle terapeutille.

- Edellytyksenä on, että sekä kuntoutettava potilas perheineen, että terapeutti ovat terveitä ja huolehtivat hygieniasta tehostetusti.

- Kuitenkin on huomioitava, että osa kuntoutuksesta toteutuu edelleen etäkuntoutuksena ja lähikuntoutukseen siirrytään asteittain. Etäkuntoutusta/-vastaanottoa toteutetaan ensisijaisesti videovälitteisesti.

- Erityisesti pienten lasten kohdalla etäkuntoutus ei kuitenkaan aina ole mahdollista ja pitkä tauko kuntoutuksessa ei ole suotavaa.

- Ns. laitoskäyntejä voidaan toteuttaa, mikäli päiväkoti/koulu/lastensuojelulaitos/asumisyksikkö tms. hyväksyy terapeutin/ työntekijän ja työskentelyn omissa tiloissaan

- Muutoin ohjeistus etäkuntoutuksen suhteen on ennallaan. Etäkuntoutuksen edellytyksenä on, että se sopii asiakkaalle ja terapeutille. Potilaan ollessa lapsi, pitää lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen olla läsnä. Etävastaanottokäynti laskutetaan vastaanottokäyntinä.

Ostopalvelun maksusitoumuksen loppuessa palveluntuottajaa pyydetään olemaan yhteydessä kuntoutussuunnitelman tehneeseen tahoon. Kuntoutussuunnitelman voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa. 

Lasten ja nuorten ryhmäterapioita ja ryhmähoitoja on mahdollista alkaa toteuttaa koulujen ja päivähoitojen aukeamisenkin perusteella, toiminnasta vastaava taho arvioi kuitenkin tilanteen aina tarkemmin. Myös aikuisten ryhmähoitoa voidaan asteittain käynnistää. Mikäli ryhmämuotoista tukea olisi mahdollista järjestää etäkuntoutuksena on hoitavaan tahoon oltava yhteydessä. Kuntoutussuunnitelman voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa noudatetaan KELAn ohjeistusta

”KELAN OHJEET: Suomen hallitus on kertonut koronaviruksesta johtuvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Hallituksen linjaukset vaikuttavat myös Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen.
1.6.2020 alkaen

  • palveluntuottaja voi tuottaa kuntoutusta kasvokkain (läsnäkuntoutus) kaikissa kuntoutuspalveluissa
  • palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta reaaliaikaisena etäkuntoutuksena niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutusta käytetään mikäli asiakas ja palveluntuottaja yhdessä katsovat, että kuntoutus on parempi toteuttaa etänä.
  • palveluntuottaja huomioi kuntoutuksen toteutuksessa Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Kuntoutuspalvelut ovat osin keskeytyneet koronavirusepidemiasta johtuen. Palveluntuottaja arvioi ja ilmoittaa asiakkaalle, milloin kasvokkaista kuntoutusta voidaan jatkaa. Asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemiasta johtuen ja asiakas haluaa jatkaa kuntoutusta välittömästi, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Jos asiakkaan kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.”

Kelan tarkemmat ohjeet:

https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kasvokkainen-kuntoutus-jatkuu-kuntoutuspalveluissa?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Terveysinfo