Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Lääkeannosteluautomaattien käyttöä laajennetaan koko Kymsoten alueelle

20.1.2020

Kotihoidon asiakkaille tulossa mahdollisuus laitteeseen koko Kymsoten alueella

Kymsoten kotihoidossa on lääkeannosteluautomaateista jo hyviä kokemuksia Etelä-Kymenlaaksosta. Vuoden 2020 aikana palvelu laajenee koko Kymsoten alueelle.

Lääkeannosteluautomaateilla pyritään vapauttamaan kotihoidon työntekijöitä fyysistä läsnäoloa vaativiin kotihoidon tehtäviin, helpottamaan kotihoidon ruuhkahuippuja etenkin aamuisin ja parantamaan lääketurvallisuutta. Laitteen on arvioitu soveltuvan noin 10–15 prosentille kotihoidon asiakkaista.

Kymsote on laajentamassa kotihoidon asiakkaiden lääkeannosteluautomaattien käyttöä. Laitteesta on jo hyviä kokemuksia mm. Haminassa. Kotihoidon asiakkaille, joille palvelu soveltuu, on tulossa mahdollisuus laitteeseen koko Kymsoten alueella. Vuoden 2020 loppuun mennessä laitteita on käytössä noin 260. (Tarkempi aikataulu alueittain tiedotteen lopussa.)

Mikä on lääkeannosteluautomaatti:

Lääkeannosteluautomaatti on laite, joka ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Laitteessa käytetään apteekin annosjakelupusseja.

Laite ohjaa asiakasta lääkkeen ottamiseen erilaisilla merkkiäänillä, puheella, merkkivalolla ja näytöllä olevalla opastuksella. Laite mm. siirtää ottamattoman lääkkeen säilöön ja ilmoittaa siitä kotihoidolle, joka voi muutenkin reaaliajassa seurata lääkkeen ottamista. Kymsotelle on kilpailutuksen kautta tulossa Evondos-palvelun laitteet.

Kymsoten kotihoidolla on Kymenlaaksossa yhteensä noin 2000 säännöllisen kotihoidon asiakasta. On arvioitu, että lääkeannosteluautomaatti soveltuu noin 10–15 prosentille asiakkaista. Tarkoitus on, että lääkeannosteluautomaatti voi korvata esimerkiksi yhden kotihoidon pelkkään lääkkeenantamiseen tarkoitetun käynnin päivässä.

– Asiakkaan soveltuvuus lääkeannosteluautomaatin käyttäjäksi varmistetaan monin eri tavoin. Soveltuvuus perustuu asiakkaan tuntevien kotihoidon työntekijöiden arvioon sekä säännöllisesti tehtävään toimintakykyarvioon, kertoo kehittämiskoordinaattori Noora Haimi Kymsotesta.

Lääkeannosteluautomaattien käyttämisen etu on se, että kotihoidon työntekijän työpanos vapautuu muihin fyysistä läsnäoloa vaativiin kotihoidon tehtäviin. Lääkeannosteluautomaattien hyöty on merkittävä: säästö on kotihoidon työntekijöiden vapautuvaa työpanosta, jota ei olla Kymsoten alueella vähentämässä. Vapautuvalle työpanokselle on Kymsoten kotihoidossa käyttöä ja väestön ikääntyessä tarve on lisääntymässä.

Laitteen käyttäminen helpottaa erityisesti kotihoidon aamuruuhkia kello 7-10. Asiakkaan etu on, että lääkeannosteluautomaatti antaa oikeaan lääkkeen juuri oikeaan aikaan eli lääkkeen ottaminen ei viivästy tai vaihtele eri päivinä.

Lääkeannosautomaattien on todettu lisäävän lääketurvallisuutta. Lääkepurkkeja ei ole asiakkaalla, vaan hän saa laitteesta aina vain määrätyn annoksen.

– Käytössä on apteekkien koneellinen annosjakelu. Se ehkäisee virheiden tapahtumista lääkkeiden jaon yhteydessä. Tämän lisäksi käyttöön otettava lääkeannosteluautomaatti puolestaan vähentää lääkevirheiden mahdollisuutta, kun asiakas ottaa lääkkeen, palvelualuepäällikkö Tanja Metsola toteaa.

Lääkeannosteluautomaattien käytön laajeneminen on osa Kymsoten uudenlaisten toimintamallien viemistä kotihoidon arkityöhön. Lääkeannosteluautomaattien käyttöä voidaan tukea virtuaalikotikäynnillä, jossa kotihoidon työntekijä varmistaa vielä kuva ja ääni -yhteydellä, että asiakas on ottanut lääkkeensä.

Tarkempi aikataulu lääkeannosteluautomaattien käyttöön ottamisesta Kymenlaakson alueella:

Helmikuusta alkaen Kouvolan eteläiselle ja keskiselle alueelle.

Huhtikuusta alkaen Kotkaan.

Heinäkuusta alkaen Haminaan, Virolahdelle ja Miehikkälään.

Lokakuusta alkaen Kouvolan pohjoiselle alueelle.