Kymsotessa käynnistettiin helmikuussa astmapotilaan sähköisen hoitopolun koejakso

4.5.2021
 
Digihoitopolku auttaa astmaan sairastuneita löytämään sairauteen liittyvät tärkeät linkit ja tiedot helposti yhdestä osoitteesta. Uudistuvan hoitopolun pilotti käynnistettiin onnistuneesti astmapotilaiden diagnostiikan ja hoidon etäseurannalla.  
 
Astmapotilaan sähköisen hoitopolun kokeilu on käynnistynyt PEF-etäseurannalla, jota pilotoidaan Kymsoten Karhulan terveysasemalla terveyskeskuksen astmahoitajan toimesta vuoden 2021 aikana. PEF (peak flow) tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta, jonka mittausta käytetään astman toteamiseksi ja hoidon seurannassa. PEF-etämittaus modernisoi ja digitalisoi astmapotilaiden hoitoketjua ja sitä myöten parantaa hoitotuloksia ja säästää resurssikuluja. 
 
PEF-etäseuranta on osa isompaa sähköisen hoitopolun kokonaisuutta. Tällä hetkellä astmapotilaan digipolkuun on lisäksi kehitteillä omahoitoon liittyvää materiaalia, kuten lääkkeenoton ohjausvideoita ja sähköisiä kaavakkeita, kuten astmatesti, cat-testi, PEF-seurantakaavake, oireseurantakaavake sekä sähköinen yhteydenottolomake astmahoitajalle. Hoidon ohjauksen tueksi otetaan tulevaisuudessa myös käyttöön Livechat, jolla potilas tavoittaa astmahoitajan helposti ja nopeasti.