Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 3.6.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 3.6.2022 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kurttila ja Joni Mörk.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 2 olevan Hyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kuluvalle kunnallisvaltuustokaudelle.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tilintarkastuksen toisen optio-oikeuden käyttö

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että käytetään tilintarkastuksen toinen optiovuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Muut asiat

Muissa asioissa yhtymävaltuustolle tuotiin tiedoksi selvitys kuntouttavan päivätoiminnan rakenteesta sekä kustannuksista.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.