Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 27.8.2021

27.8.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 27.8.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:
 
Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.
 
Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Huovila ja Tapio Karvonen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan vaali

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän valtuuston ja varapuheenjohtajan vaali

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa kuntayhtymän hallituksen vaalin toimikaudekseen ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tarkastuslautakunnan vaali

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudekseen ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

9.  Ruotsinkielisen lautakunnan vaali

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ruotsinkieliseen lautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Muissa asioissahan käsiteltiin valtuustoryhmien kirjalliset ilmoitukset niiden perustamisesta:
 
– Kymsoten Perussuomalaisten valtuustoryhmä
– Kymsoten yhtymävaltuuston Kokoomuksen valtuustoryhmä
– Kymsoten Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
– Kymsoten Vihreä valtuustoryhmä
– Kymsoten yhtymävaltuuston Keskustan ryhmä
– Kymsoten yhtymävaltuuston Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 
Lisäksi todettiin, että yhtymävaltuuston kokoukset alkavat kokouspäivinä klo 10.00 ja ennen kokousta pidetään valtuustoryhmien kokoukset klo 9.00 ja valtuuston info-tilaisuus klo 9.30.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.