Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 23.6.2021

23.6.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 23.6.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:
 
Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.
 
Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Heinonen ja Jorma Korpela.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Hallituksen esitys:
 
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheiseen kuntayhtymän hallintosääntöön seuraavan muutoksen ja lisäyksen:
 
– Uusi 4 luku kokonaisuudessaan
 
Muilta osin 11.6.2021 § 25 hyväksytty hallintosääntö pysyy sellaisenaan voimassa.
 
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään yhtymävaltuuston päätösesityksen mukaiseen
hallintosääntöön tarvittaessa teknisiä täsmennyksiä.
 
Hallintosäännön muutettu 4 luku tulee voimaan 1.8.2021.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.