Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.6.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.6.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen läsnäolijat, äänivalta, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin yhtymävaltuuston jäsenten tai varajäsenten läsnäolo. Yhtymävaltuusto päätti olla hyväksymättä esitetyn äänimääräluettelon ja tehdä päätökset yksimielisesti.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Miia Witting ja Auvo Porkka.

3. Sairaalahankkeiden kustannusarvioiden tarkistaminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että sairaalahankkeiden kustannusarviot vahvistetaan toteuttamissuunnittelun ja tilaohjelmien perusteella seuraavasti:
– Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke, 169 milj. euroa
– Ratamokeskushanke, 68 milj. euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Euroopan investointipankin lainasopimuksen hyväksyminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että

1. kuntayhtymän toimitusjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan Euroopan Investointipankin ja Kymsote-kuntayhtymän välisen 120 miljoonan euron rahoitussopimuksen yhdessä tai useammassa erässä vuosien 2019–2023 sairaalahankkeiden investointiohjelman toteuttamiseksi.

2. ja että, pöytäkirja tämän kokouksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle – Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen 90 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle – Ratamokeskus-hanke

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen Ratamokeskuksen 28,4 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kiinteiden rahoitusosuuksien osalta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle,
– että vuoden 2019 talousarviota muutetaan liitteiden nro 2 ja 3 mukaisesti perusteena perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kiinteiden rahoitusosuuksien tarkentaminen tilinpäätöksen 2018 mukaisiksi, ja että
– kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.–14.6.2019

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää lausunnot jäsenkunnilta 15.8.2019 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Yhtymävaltuuston kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.