Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 11.6.2021

11.6.2021
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 11.6.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:
 
Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.
 
Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maritta Tinkanen ja Leo Lindström.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Tilintarkastuksen optio-oikeuden käyttö ja kilpailutus

Tarkastuslautakunnan esitys:
 
Tarkastuslautakunta päätti esittää kesäkuussa 11.6.2021 kokoontuvalle kuntayhtymän valtuustolle, että käytetään tilintarkastuksen ensimmäinen optiovuosi.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymsoten hallintosäännön täydentäminen

Hallituksen esitys:
 
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uuden hallintosäännön.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Omavelkaisten takausten myöntäminen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Hallituksen esitys:
 
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
 
1. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote- Kiinteistöt Oy:n 5,0 milj. euron irtaimen puitesopimusjärjestelylle.
2. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote- Kiinteistöt Oy:n 10,0 milj. euron velkakirjalle.
 
Päätös: Hyväksyttiin

8. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin:
 
– Antti Hyyryläisen, Miia Wittingin, Jorma Korpelan, Niina Ristolaisen ja Johanna Pyötsiän valtuustoaloite hätämajoituksen järjestämisestä.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.