Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 8.10.2021

8.10.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 8.10.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:

Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Olli Lehtonen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kymenlaakson alueellisen hyvinvointihyvinvointikertomuksen 2020-2025 vuosiraportti 2020-2021

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle Alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020-2021 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hallituksen tasa-arvolain mukainen kokoonpano

Hallituksen esitys:

1.    myöntää Samuli Sibakoffille eron kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä sekä Jarno Oljakalle eron kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä Tasa-arvolakiin liittyvien syiden perusteella,

2.    valita kuntayhtymän hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Tiina Mikkosen Samuli Sibakoffin tilalle ja varajäseneksi Samuli Sibakoffin Jarno Oljakan tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.