Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 30.8.2019

30.8.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 30.8.2019 kokouksessa:

1. Äänivallan toteaminen
 
Päätös: Todettiin läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet. Äänimääräluettelo hyväksyttiin tämän kokouksen osalta. Lisäksi kirjattiin Kouvolan huomautus, että äänimääräluettelon hyväksyminen ei muuta Kouvolan käsitystä voimassa olevasta perussopimuksesta.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Pakkanen ja Tapio Karvonen.
 
4. Ääntenlaskijoiden valinta
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
 
5. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.-14.6.2019
 
Liite nro 2: Palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelma
Liite nro 3: Jäsenkuntien lausunnot
Liite nro 4: Vastaukset Haminan lausuntoon
 
Kymsoten hallitus esittää yhtymävaltuustolle Palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelman (Liite nro 2) hyväksymistä ja antaa Kymsoten hallitukselle toimintavaltuudet palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi. Hallitus velvoittaa, että toimeenpanosuunnitelmassa otetaan huomioon jäsenkuntien lausunnot.
 
Päätös: Hyväksyttiin.
 
Lisäksi Kari Huovila esitti, että valtuustolle järjestetään valtuustoseminaari ennen hallituksen vuoden 2020 talousarviokäsittelyä. Valtuustoseminaarissa esille nousevat asiat huomioidaan toimeenpanosuunnitelmassa. Huovilan esitys sai kannatusta, ja se hyväksyttiin.
 
6. Osavuosikatsaus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuulta 2019
 
Hallitus toimittaa osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2019 (liite nro 5) tiedoksi yhtymävaltuustolle.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
 
7. Muut asiat
Ei muita asioita.
 
Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla. Kokouksen pöytäkirja tulee myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.