Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.11.2019

29.11.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.11.2019 kokouksessa:

1. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänivallan toteaminen

Kari Huovila esitti, että hyväksytään äänimääräluettelo, jossa Kouvolan kaupungin äänimäärä on 648 ääntä eli 58,70 %:a kaikista äänistä. Äänimääräluettelo hyväksytään vain tämän kokouksen osalta, koska kuntayhtymän äänivallan tulkinnan osalta on hallinto-oikeudessa asian käsittely vireillä ja kesken.

Mervi Liimatainen kannatti esitystä.

Päätös: Todettiin läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet, ja hyväksyttiin yksimielisesti Kari Huovilan esitys.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Huovila ja Kalle Ylimäki.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2018 havainnoista

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden vahvistaminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen nro 2 mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, ja että ne tulevat voimaan 1.12.2019 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uuden hallintosäännön.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää liitteenä 4 olevan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien valtuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.