Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.1.2021

29.1.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.1.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:

Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Hasu ja Sari Melkko.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Asiakaspalveluyhtiön perustaminen

Hallituksen esitys:

Liite 2: Yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Liite 3: Osakassopimus

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään yhtiön perustamisen liittyvät asiakirjat ja tekemään 200.000 euron pääomasijoituksen yhtiöön. Valtuutetaan toimitusjohtaja tekemään vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä perustamisasiakirjoihin ja osakassopimukseen.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

Kokouksessa Miia Witting teki muutosesityksen asian palauttamisesta takaisin valmisteluun. Muutosesitystä kannatti Antti Hyyryläinen. Asiasta äänestettiin, ja äänestyksessä hallituksen esitys sai 774 1/3 ääntä ja muutosesitys 304 2/3 ääntä.

6. Kiinteistöjärjestelyt ja Kymsote-Kiinteistöt Oy:n perustaminen

Hallituksen esitys:

Liite 4: Kymsote-Kiinteistöt Oy:n perustamissopimus ja yhtiöjärjestys

Liite 5: Apporttiluovutuskirja

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto vahvistaa ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet Kymsote-Kiinteistöt Oy:n perustamisen osalta.

Päätös: Hyväksyttiin

7. Muut asiat

Hallitukselle annettiin käsiteltäväksi valtuustoaloite, joka koski Haminan kiirevastaanoton toiminnan palauttamista samalla tasolle, jolla se oli ennen koronaepidemian vaikutuksesta tehtyjä toiminnan muutoksia mm. aukioloaikoihin.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.