Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.1.2022

14.1.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.1.2022 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:

Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Pakkanen ja Laila Uljas.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Omavelkainen takaus Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

  1. Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle myönnetään yhteensä pääomaltaan enintään 52 milj. euron 100 %:n omavelkaiset takaukset, jotka kattavat lainojen pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassa oloajan.
  2. Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.
  3. Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Muut asiat

Ei kirjattu muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.