Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen

2.7.2020

Kymsotessa on kevään aikana käyty yt-neuvottelut, joissa on pyritty ratkaisemaan varautumista koronavirusepidemian seuraaviin vaiheisiin ja lieventämään epidemian taloudellisia vaikutuksia. Kymsoten hallitus käsittelee yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen kokouksessaan maanantaina 6.7.2020.

Neuvotteluita käytiin kahdella perusteella, joista ensimmäisenä oli varautuminen covid-19 -epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon, jonka arvioidaan ajoittuvan loppukesään tai syksyyn. Neuvotteluissa käsiteltiin ratkaisuja tilanteisiin, jos esimerkiksi yksikkö joudutaan sulkemaan, toiminta joudutaan ajamaan alas tai muita syitä, jonka vuoksi työ vähenee. Lisäksi neuvottelujen perusteena olivat epidemian taloudellisten vaikutusten lieventäminen. Hallitukselle esitetään nyt neuvottelujen perusteella lukuisia toimenpiteitä. Toimenpiteet, joille voidaan tässä vaiheessa laskea arviot euromääräisistä kustannussäästövaikutuksista ovat vuoden 2020 aikana 4,1 miljoonaa euroa.

– Koronavirus on jättänyt syvän jäljen Kymsoteen. Kun sen vaikutuksesta aloitimme yhteistoimintaneuvottelut, jotka sisällöstä riippumatta koetaan lähes aina negatiiviseksi, niin tämä aika on ollut hyvin haastavaa koko henkilöstölle, sanoo toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

– Neuvottelut eivät olleet helpot ja ne valitettavasti myös kestivät pitkään, mikä on lisännyt epävarmuutta muutenkin haastavassa tilanteessa. Olemme kuitenkin etsineet kiivaasti ratkaisuja siihen, miten talouden kuoppaa pienennettäisiin. Lomautukset olivat kaikista viimeisin vaihtoehto, mutta niitäkin jouduimme käsittelemään.

Hallinnon henkilöstölle, esimiehille ja tuotannon tukena työskenteleville asiantuntijoille esitetään lomautuksia

Kymsote esittää yhden viikon lomautuksia kuntayhtymän johdolle ja johtamisen tukipalvelujen, eli kuntayhtymän hallinnon, koko henkilöstölle. Lisäksi kaikista palveluketjuista lomautettaisiin viikoksi esimiehet ja tuotannon tukena työskentelevät asiantuntijat. Lomautukset toteutettaisiin vuoden 2020 aikana kokonaisina päivinä yhdessä tai useammassa jaksossa. Lomautusten taloudelliset vaikutusten arvioidaan olevan 0,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi psykosiaalisissa ja kehityksellisissä palveluissa sekä koti-, asumis- ja hoivapalveluissa lomautuksia voitaisiin toteuttaa osassa toimintaa sulkujen aikana. Sulkuja suunnitellaan erityishuollon poliklinikalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, neuvoloihin, lasten neurologiaan, lasten psykiatriaan sekä työ- ja päivätoimintaan. Pääsääntöisesti lisäsulut olisivat koulujen syyslomaviikolla 19.–25.10. sekä joulukuun lopussa 14.–31.12. Kotihoidon päiväkeskustoiminta suljettaisiin viikon ajaksi, mutta tarkempi ajankohta määriteltäisiin erikseen. Toimintojen suluilla arvioidaan säästettävän 0,16 milj. euroa.

Yksityiskohtaisempaa lomautussuunnittelua jatketaan hallituksen päätöksen jälkeen.

Rekrytointeihin, sijaisuuksiin ja ostopalveluihin tarkkaa harkintaa

Kaikissa Kymsoten toiminnoissa säästöä haetaan syksyn aikana myös entistäkin tarkemmalla harkinnalla tehtäviin rekrytointeihin. Samoin ulkopuolisten sijaisten ja ostopalvelujen käyttö rajataan vain erittäin kriittisiin ja välttämättömiin tarpeisiin.

– Sijaisrekrytoinnin tarkemmalla harkinnalla erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa on mahdollista saada säästöjä aikaan vielä syksyn aikana. Ostopalvelujen osalta taas lääkärityövoimassa pyritään tehostamaan omien lääkärien työskentelyä vuokralääkärityövoiman sijasta, toteaa Annikki Niiranen.

Säästöjä rekrytoinneissa, sijaisrekrytoinnissa ja ostopalveluissa arvioidaan kertyvän noin 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi säästöjä haetaan mm. koulutuksista, matkakuluista ja ICT-sopimuksista. Näissä säästöä kertyisi vuodelle 2020 1,4 miljoonaa euroa.

Suunnitelmissa on myös muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi lomarahojen vaihtaminen vapaaksi vuonna 2021, etätyön laajempi mahdollistaminen Kymsotessa, toimitilojen kriittinen tarkastelu ja säästövapaiden tarkastelu ja pitäminen.

Rakenteellisten muutosten vaikutukset näkyvät vuonna 2021

Kymsote arvioi, että sen on mahdollista nopeuttaa vuoden 2019 yhteistoimintaneuvotteluissa ja palveluverkkosuunnittelussa päätettyjä rakenteellisia muutoksia. Näiden nopeuttamisen arvioidaan tuovan vuodelle 2021 reilun 2 miljoonan euron säästöt.

Kymsoten taloudelliset näkymät heikot

Kymsoten taloudellinen tilanne on muodostunut vakavaksi. Mikäli syyskaudelle ennustettu toinen koronavirusepidemian tautiaalto toteutuu, niin tilikauden tuloksen ennustetaan painuvan 69 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vaikka toista tautiaaltoa ei tulisi, niin tilikauden tuloksen ennustetaan joka tapauksessa painuvan noin 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Lausuntokierroksella olevan asetusluonnoksen mukaan valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin olisi Kymsoten kohdalla 4,6 miljoonaa euroa. Kymsoten taloutta ei voida myöskään oikaista pelkästään palveluhintoja korottamalla, sillä sen rasitukset olisivat sietämättömät omistajille kuntien nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Näin ollen Kymsote varautuu vuoden 2021 talousarviossa ja vuoden 2022 taloussuunnitelmassa tuottavuuden parantamiseen 1 prosentin lisäkustannussäästöillä kaikissa palveluketjuissa ja tukipalveluissa.

 

Kymsoten hallitus kokoontuu 6.7.2020 ja esityslista kokoukseen julkaistaan tänään 2.7.2020.