Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten vuoden 2019 tulos oli hieman alijäämäinen

24.2.2020

Kymsoten tulos jää noin 0,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tammikuun lopussa kuntayhtymä arvioi, että tulos jäisi hieman ylijäämäiseksi. Tilinpäätökseen valmistelun viime hetken kirjaukset muuttivat tulosta. Kymsoten hallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 28.2.

Koko tilivuoden ajan kuntayhtymän talousennuste näytti alijäämäistä tulosta, mutta loppuvuodesta tietoon tulleet kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen merkittävästi, ja tulos jo näytti päätyvän ylijäämäiseksi.

Tilinpäätösvalmistelun loppumetreillä tilikauden tulos kääntyi kuitenkin lievästä ylijäämästä 0,5 milj. euron alijäämään. Tuloksen painuminen alijäämäiseksi johtui palveluntuottajan palkkajärjestelmään tehdystä muutoksesta, joka kohdisti lääkäreiden työaikakorvauksia n. 0,8 milj. euroa tilivuodelle 2019. Aiempina tilivuosina vastaavat erät ovat kirjautuneet seuraavan vuoden kuluiksi, mutta nyt kulut kirjautuvat myös sille tilivuodelle, johon ne kohdistuvat.

Vaikka kuntayhtymän tulos päätyi alijäämäiseksi, niin vuoden 2019 tilinpäätöksen kumulatiivinen ylijäämää on 3,8 miljoonaa euroa. Syntynyt alijäämä kirjataan vanhan Carea-kuntayhtymän taseen ylijäämää vasten. Omistajakuntien osalta tilanne säilyy siis samana kuin tammikuussa ennustettiin, eli kuntien ei tarvitse varautua alijäämän kattamiseen tai pakollisen varauksen muodostamiseen.

– Vaikka tulos lopulta jäi alijäämäiseksi, niin kaikkien vaiheiden jälkeen pidän tätä hyvänä saavutuksena koko Kymsotelta, sanoo toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Kymsotessa aiotaan toteuttaa suunniteltu henkilöstön palkitseminen vuoden 2019 tuloksesta.