Kymsoten työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden tekemä video julkaistiin Bridging-hankkeen loppuraportissa

12.3.2021

Kymsoten työ- ja päivätoiminnan yksiköitä on ollut mukana Bridging-hankkeessa ja hankkeen loppuraportista löytyy heidän tekemänsä video.

Videomateriaalin avulla tehtiin näkyväksi kehitysvammaisten osallisuutta, kansalaisuutta ja sosiaalista näkökulmaa sekä ylläpidettiin yleistä keskustelua asenneilmapiiriin ja tiedostamiseen liittyen.

Katso video alta:

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet -hankkeen digitaalinen loppuraportti.