Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten osallistamishanke etenee toivotulla tavalla

25.2.2020

Viime syksynä käynnistetty Kymenlaakson asukkaita osallistava online-yhteisö on tähän mennessä paiskinut töitä kolmen aktiivijakson verran syyskuusta 2019 alkaen. Online-yhteisön aktiivinen ja sitoutunut työskentely on ylittänyt kaikki projektista vastaavien odotukset. Osallistaminen nähdään tärkeässä roolissa kehittämistyössä ja sitä tullaan toteuttamaan myös jatkossa.

Prototyypeiksi kutsutun online-yhteisön työskentely on ollut aktiivista ja yhteisössä on keskusteltu mm. palautteenannosta, tietojen löytämisessä avustavasta virtuaaliassistentista, hyvästä potilasohjeesta sekä hoidontarpeen itsearviointia helpottavasta Omaolo.fi-palvelusta. Lisäksi yhteisön jäsenet ovat mm. testanneet itse pilottivaiheessa olevaa virtuaaliassistenttia sekä Omaolo.fi-palvelua.

Kymsotella projektista vastaa Kaarina Tilli asiakaskokemuksen kehittämisen puolelta.

– Seutumme asukkaiden kuuleminen kehittämisessä on erittäin tärkeää. Online-yhteisön jäseniltä saamme monipuolisia näkökulmia erilaisiin asioihin, joita palvelukokonaisuuden kehittämisessä tulee vastaan, Kaarina kertoo. Jäseniltä on kysytty mielipiteitä myös yhteisön tehtävien ulkopuolelta haravoiden erilaisia kohderyhmiä ja heidän käyttämiään palveluita.

Online-yhteisön jäsenet ovat sitoutuneita rooliinsa. Tilli kertoo, että hankkeen onnistuminen on ylittänyt kaikki hänen odotuksensa.

– Jäsenet ovat lähteneet kaikkiin kehittämiseen tähtääviin toimiin mukaan innokkaasti. Keskustelun sävy ei ole ollut yksitoikkoista, vaan asioita pohditaan todella rakentavasti, Tilli kertoo.

– Nostan hankkeen mielelläni esiin aina, kun asiakastyytyväisyys on puheenaiheena. Tämä on loistava esimerkki toimivasta hankkeesta.

Saatujen tulosten ensisijainen tarkoitus on ottaa ne mukaan Kymsoten kehittämisohjelman eri kohteisiin asiakasnäkökulmana. Osallistaminen on kehittämisohjelmassa ensisijaisen tärkeässä roolissa, ja online-yhteisön toiminta toteuttaa osaltaan seutumme asukkaiden osallistamista. Yhteisöön on tällä hetkellä osallistunut noin kaksisataa kymenlaaksolaista ihmistä. Jäsenet ovat eri puolilta Kymenlaaksoa edustaen erilaisia ikäryhmiä ja ihmisiä.

– He ottavat työskentelyn tosissaan ja haluavat olla asukkaan ääni. Se on todella hienoa, Tilli kiittelee.

Online-yhteisön työskentelystä saatuja tuloksia julkaistaan Kymsoten kanavissa, kuten Facebookissa sekä osoitteessa https://prototyypit.kymsote.fi/. Työskentely tulee jatkumaan myös alkaneena vuonna, ja tuloksia julkaistaan Kymsoten kanavissa työskentelyn ohella myös jatkossa.

– Kehittämistyön tiimoilta tehtävää riittää kyllä. Jos yhteisössä aktiivisuustaso pysyy samana jatkossakin, niin olen todella iloinen. Näin saamme paljon arvokkaita näkemyksiä, Tilli toteaa.