Kymsoten mielenterveys- ja päihdehoitajat ovat mukana Kotka Pridessa 18.6.

17.6.2022

 

Lauantaina 18.6. vietetään Kotkassa Pride-juhlaa. Kotka Pride on ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka tuo asukkaita yhteen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteettien yhdenvertaisuuden puolesta.

Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaiset ovat tapahtumassa paikalla. Mielenterveys- ja päihdehoitajat tuovat sekä mielenterveys-, että päihdetyön asiantuntemusta tutuksi kaikille tapahtumaan osallistuville. Tavoitteena on, että mielenterveyden hoitamisen kynnys madaltuu ja että alueen asukkaat saavat rohkeutta hakea apua erilaisiin mieltä painaviin asioihin.

Sateenkaarinuoret ja -aikuiset näkyvät Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotolla esimerkiksi tilanteissa, jossa lähetteen syynä on ahdistus tai masennus ja keskusteluissa tulee lopulta ilmi, ettei ihminen ole rohkaistunut aiemmin puhumaan omista identiteettipohdinnoistaan kenellekään.

Sateenkaarinuorten mielialaan liittyvistä huolista kertoo myös vuoden 2019 Kouluterveyskysely. Kyselyn tulosten mukaan mielialaan liittyvät huolet ovat sateenkaarinuorilla lähes kaksi kertaa muita nuoria yleisempiä. Ahdistuneisuus ja masennusoireilu olivat sateenkaarinuorilla lähes kolme kertaa muita nuoria yleisempiä ja noin joka viides sateenkaarinuori koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Sinä voit vaikuttaa siihen, että jokainen osallistuja kokee tilan turvalliseksi. Esimerkkejä Setan turvallisemman tilan periaatteista:

- Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

- Ole avoin ja kuuntele – älä oleta tai yleistä kenenkään kokemusta.

- Kaikkien panos on tärkeää. Arvosta ja kunnioita toisten puheenvuoroja. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

- Hyväksy se, että virheitä tapahtuu – joku saattaa vahingossa puhua toisen päälle tai käyttää jotakin loukkaavaa sanaa. Huomauta tästä asiallisesti ja syyllistämättä.

- Jokainen osallistuja on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.

Lisätietoja:
Kotka Pride
Seta
Kouluterveyskyselyn tulokset 2019