Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten lastensuojelulaitoksissa ja perhehoidossa vietetään sijaishuollon juhlapäivää 21.2.

18.2.2020

”Täällä on turvallista, ei riitaa.”

Kymsoten lastensuojelulaitokset ja perhehoito ovat mukana juhlimassa, kun Suomessa vietetään ensimmäistä kertaa kansainvälistä Care Day:ta eli sijaishuollon juhlapäivää. Jokaisen sijaishuollossa olevan lapsen pitää kokea olevansa arvostettu ja saada äänensä kuuluville.

Kymsote kehittää sijaishuoltoaan monin tavoin, palkkaa kahdeksan uutta työntekijää ja lisää nuorten tukiasuntoja. Kehittämisen painopisteitä ovat mm. nopea pääsy oikeaan sijaispaikkaan, vaativaa tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, nuorten jälkihuolto ja perhehoito laitoshoidon sijaan.

Kansainvälistä Care Day:ta eli sijaishuollon juhlapäivää vietetään ensimmäistä kertaa myös Suomessa 21.2.2020. Kymsoten kaikki lastensuojelulaitokset osallistuvat juhlapäivän viettoon. Kymsotella on kuusi lastensuojelulaitosta, joista kaksi Kouvolassa, kolme Kotkassa ja yksi Haminassa. Kymenlaaksossa toimii yksityisiä laitoksia ja ammatillisia perhekoteja.

Kymsoten lastensuojelulaitoksissa on 46 paikkaa. Lisäksi perhehoitoon on sijoitettuna 214 lasta ja nuorta, joista noin puolet Kouvolan ja puolet eteläisen Kymenlaakson alueella. Perhehoidolla tarkoitetaan tavallisimmin hoidon järjestämistä perhehoitajan kotona. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi.

– Kaikissa meidän lastensuojelulaitoksissamme on suunniteltu sijaishuollon juhlapäivän viettoa. Jokainen laitos toteuttaa sen omalla haluamallaan tavalla. Lasten osuus tietenkin painottuu suunnittelussa, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Hannu Liikkanen.

– Juhlapäivänä vietetään yhdessä aikaa ja nautitaan hyvästä ruoasta ja muista herkuista. Lapset voivat myös kutsua omaisiaan ja kavereitaan vierailulle.

Myös perhehoidossa vietetään juhlapäivää. Kymsoten alueella toimivat perhehoitajat kokoontuvat tuolloin yhteiseen kahvittelutilaisuuteen Keltakankaan perhekeskukseen.

Sijoitetun lapsen ja nuoren ääni kuuluvaksi

Kymsoten lastensuojelulaitosten lapset ja nuoret ovat suunnitelleet ohjaajien avustuksella juhlapäivän julisteita, joissa on heidän ajatuksiaan ja piirustuksiaan monenlaisista sijaishuoltoon liittyvistä asioista. Tiedotteen lainaukset on poimittu näistä julisteista.

”Että saan rahaa ja uusia ystäviä.”

”Negatiivista on tietyst se, että on aika rajotettuu elämä”

”Opettanut asioista puhumista ja kuuntelemista”

”No varmaan et päihteiden käytön sais pysäytettyy”

#youcanbeahero

”Olin surullinen kun tulin Kotomäkeen, mutta huomasin pian, että kaikki olivat mukavia.”

Kymsotessa kehitetään sijaishuoltoa monin tavoin

Kymsote kehittää sijaishuoltoaan vastaamaan paremmin haastavassa elämäntilanteessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

– Omissa lastensuojelulaitoksissamme vahvistetaan osaamista ja työkäytäntöjä niin, että voimme hoitaa entistä vaativampaa tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, kertoo Hannu Liikkanen.

Tähän pyritään vahvistamalla ja lisäämällä osaamista mm. perhearviointi- ja päihdetyön koulutuksilla. Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa arvioidaan millaista osaamista juuri ko. laitoksessa tarvitaan.

Kymsote palkkaa kaksi uutta laitoshoidon koordinaattoria varmistamaan, että lapsille ja nuorille löydetään heti oikea, heidän tarpeitaan vastaava sijoituspaikka. Samalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja laitospaikkojen seurantaan ja tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

Perhehoitopainotteisuutta lisätään Kymsoten sijaishuollossa.

– On tärkeää vahvistaa perhehoitajien tukea ja osaamista. Näin pystytään helpommin rekrytoimaan perhehoitajia, tarjoamaan tehostettua perhehoitoa ja lisäämään nuorten perhehoitoa, johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo kertoo.

Työhön palkataan neljä uutta perhehoidon koordinaattoria.

Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat, jälkihuoltoon siirtyvät nuoret. Heitä ohjataan entistä enemmän tukiasuntoihin laitoshoidon sijaan. Samalla vahvistetaan näille nuorille annettavaa tukea matkalla itsenäiseen elämään. Kymenlaaksoon hankitaan lisää tukiasuntoja ja palkataan kaksi uutta tukiasuntotyöntekijää. Samalla kehitetään jälkihuollon vaikuttavuuden arviointia.

Kymsoten lastensuojelutyön vaikuttavuutta vahvistetaan systeemisen toimintamallin avulla. Systeeminen työskentely lastensuojelussa on tavoitteellista, systeemiseen ajatteluun ja työtapaan nojaavaa kohtaavaa sosiaalityötä.

Kymsoten alueella on kuusi lastensuojelulaitosta. Laitokset muodostavat laajan palvelukokonaisuuden lastensuojelun laitoshoidon lyhyt- ja pitkäaikaista hoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Tutustu tarkemmin tästä: www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Lastensuojelu/p/lastensuojelu

Care Day eli sijaishuollon kansainvälinen juhlapäivä

Skotlannista vuonna 2015 lähtenyt Care Day juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria nostaen esiin heidän ääntään ja oikeuksiaan. Juhlapäivää vietetään Suomessa ensimmäistä kertaa 21.2.2020. Sijaishuollon juhlapäivän visiona on, että jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia. Tavoitteena on tehdä sijaishuollossa asuvia ja asuneita sekä heistä välittäviä ihmisiä näkyväksi, nostaa esiin sijaishuollon hyviä asioita ja lisätä ymmärrystä. Lue lisää: https://pesapuu.fi/careday/