Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten kotihoidossa vakinaistetaan 41 hoitajaa

27.1.2020

Kymsoten kotihoidossa vakinaistetaan kevään aikana 41 hoitajaa, jotka ovat aiemmin tehneet määräaikaisuuksia. Vakinaistamisia on tulossa kaikille Kymsoten kotihoitoalueille.

Tavoitteena on, että jokaisessa Kymsoten kotihoitotiimissä on yksi tai useampi vakituinen vuosilomantekijä. Muutoksen toivotaan parantavan hoitajien jaksamista ja mahdollisuutta pitkäjänteiseen hoitotyöhön sekä helpottavan kotihoitotiimien toimintaa. Asiakkaan kannalta muutos vähentää hoitajien vaihtuvuutta.

Kymsoten kotihoidossa vakinaistetaan 41 määräaikaista hoitajaa, joista osalla määräaikaiset työsuhteet ovat olleet ns. ketjuuntumassa. Vakinaistamiset koskettavat kaikkia Kymsoten kotihoitoalueita.
– Kymenlaaksossa on aiemmin ollut kuntia, joissa ei ole ollut kuin muutama tai ei lainkaan vakituisia vuosilomantekijöitä. Nyt on tarkoitus saada koko Kymsoten alueelle kaikkiin kotihoitotiimeihin vakituiset vuosilomantekijät, kertoo kotihoidon vs. palvelupäällikkö Tiina Köninki Kymsotesta.
Vaikka esimerkiksi kesälomien aikana tarvitaan silti vielä sijaisia, muutoksen odotetaan parantavan kotihoidon nykyistä tilannetta monin tavoin: niin hoitajien, kotihoitotiimien kuin asiakkaidenkin kannalta.
 – Kotihoidossa työskentelee osaavia ja koulutettuja hoitajia, jotka kantavat vastuuta omasta työstään ja myös kehittävät työtä tiimeissään. Vakinaistamiset tuovat pysyvyyttä, mikä vahvistaa tiimien toimintaa, Tiina Köninki selvittää.
– Myös ns. hiljainen tieto siirtyy paremmin hoitajalta toiselle, kun tiimeissä tunnemme toisemme ja työn jatkuvuus on taattua.

Työhyvinvointia hoitajille, pysyvyyttä kotihoidon asukkaille

Uusien vakituisten toimien toivotaan lisäävän hoitajien työhyvinvointia. Määräaikaisuuksia tehnyt hoitaja todennäköisesti myös sitoutuu paremmin työnsä, kun hän voi jatkossa osallistua oman tiimin työhön ja kehittämiseen pitkäjänteisesti. Vakinaistamiset koskettavat hoitajia ja kotihoitotiimien sisäistä toimintaa. Muutoksen uskotaan näkyvän positiivisena myös kotihoidon asiakkaille.
– Toivon, että asiakkaille tämä näyttäytyy henkilöstön pysyvyytenä eli kotona käyvät hoitajat eivät vaihdu niin usein. Hoitajien vaihtuvuuteen vaikuttavat toki myös esimerkiksi sairauspoissaolot, joihin kaikkiin ei työantaja voi vaikuttaa, Köninki toteaa.
Tiina Köninki painottaa asiakkaan ja hoitajan vuorovaikutuksen merkitystä kotihoitotyössä.
– Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus sujuvat paremmin, kun hoitaja tuntee asiakkaansa. Asiakkaan kuuleminen on kotihoidossa hyvin keskeistä. Tuttu hoitaja on tärkeä luottamuksen rakentamisessa, Köninki sanoo.
Kymsoten kotihoidossa on tällä hetkellä yhteensä 635 vakituista työntekijää. Vakinaistamiset tehdään helmikuusta alkaen, kaikki 41 vakinaistetaan viimeistään kevään aikana. Määräaikaisten vakinaistamisen jälkeen Kymsoten kotihoidon henkilöstömäärä on yhteensä 676.