Kymsoten hallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista

18.4.2019

Kymsoten hallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.4., jolloin hallituksen esityslistalla on yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Kymsotessa.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää hallitukselle, että Kymsote käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena olisi sopia talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä ja mahdollisesta organisaatiouudistuksesta, sekä toimintojen uudelleenorganisoimisesta.

Yt-neuvottelut koskisivat koko organisaatiota

Neuvottelut koskisivat kokonaisuudessaan Kymsoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden määrä täsmentyy, kun neuvottelut aloitetaan. Mahdollisten henkilöstövähennysten ulkopuolella olisivat lääkärit ja sosiaalityöntekijät toimintojen kriittisyyden ja rekrytointivaikeuksien vuoksi. Neuvotteluissa selvitettäisiin myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.

Mikäli hallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut, tullaan ne käymään kevään ja alkukesän aikana. Yt-neuvotteluissa päätetyt toimenpiteet aloitettaisiin heti neuvottelujen päätyttyä.

Vuodenvaihteessa Kymsoten henkilöstö muodostui entisen Carean henkilöstöstä ja niistä jäsenkuntien vakinaisista ja määräaikaisista sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoista ja työntekijöistä, joiden tehtävistä pääsääntöisesti vähintään 50 prosenttia kohdistui siirtyviin sote-toimintoihin. Kymsoten henkilöstön kokonaislukumäärä on 6 639 henkilöä, joista vakinaisia on 5 279 henkilöä (tilanne 31.3.2019).

Sopeuttamistoimenpiteillä turvataan asukkaille laadukkaat palvelut

Sopeuttamistoimenpiteiden ensisijainen tavoite on turvata kymenlaaksolaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat sote-palvelut sekä pitää jäsenkuntien maksuosuudet kohtuullisella tasolla myös tulevina vuosina. 

Organisaation rakennetta tarkastellaan kriittisesti ja selvitetään toimintojen uudelleen organisointia. Lisäksi selvitettäisiin hallinnon ja palvelutuotannon prosessien mahdollista uudistamista.

Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan myös sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palveluverkkojen ja muiden toimintojen osalta.

25 miljoonan euron talouden sopeuttamistoimenpiteet vuosille 2019–2020

Jäsenkunnat ovat asettaneet Kymsotelle vuodelle 2019 4,6 miljoonan euron talouden tehostamis- ja tasapainottamisen tavoitteet. Kymsote on lisäksi arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2019–2025 ja todennut, että toiminnan turvaaminen edellyttää yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeuttamistoimenpiteitä vuosille 2019–2020. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne.