Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallitus käsittelee uudestaan yt-neuvottelujen aloittamista

13.5.2019

Kymsoten hallitus kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 17.5., jolloin käsittelyssä on uudemman kerran yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen. Hallitus käsitteli asiaa jo huhtikuun kokouksessaan, jolloin se yksimielisesti päätyi palauttamaan asian uudelleen valmisteluun.

Toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää, että yt-neuvottelut aloitettaisiin osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Neuvotteluissa käytäisiin laajasti läpi muutoksia ja tarvittavia toimenpiteitä, jotta kuntayhtymän alijäämäiseksi ennustettu talouskehitys saataisiin mahdollisimman pian kuriin.

Kymsote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2019–2025 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä vuosille 2019–2020.

– Jos emme reagoi asiaan tässä vaiheessa, mahdollisuutemme tuottaa kymenlaaksolaisille heidän tarvitsemiaan sote-palveluita vaikeutuu merkittävästi, toteaa toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

– Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa myös omistajakuntien taloudellinen tilanne. Meidän tulee toimia taloudellisesti kestävästi.

Uudessa esityksessä ei rajata henkilöstöryhmiä

Mikäli hallitus päättää, että yt-neuvottelut käynnistetään, tulevat ne koskemaan koko Kymsoten organisaatiota. Neuvotteluissa käsiteltäisiin organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää ja toimintaprosesseja sekä mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Tällöin käsiteltäisiin myös eläköitymiset ja määräaikaisuudet. 

Vaikka henkilöstöryhmiä ei rajata neuvottelujen ulkopuolelle, pyrkimyksenä on, että vähentämistarve ei kohdistuisi välitöntä asiakas- tai potilastyötä tekevään vakituiseen henkilöstöön, kuten lääkäreihin, asiakastyötä tekeviin sosiaalityöntekijöihin ja välitöntä asiakastyötä tekeviin hoitohenkilöihin.

– Vaikka tulisimme neuvottelemaan henkilöstövähennyksistä, on tärkeää, että meillä on asiakas- ja potilastyöhön tarpeeksi osaavia ammattilaisia. On varmasti itsestään selvää, että henkilöstöä ei vähennetä sieltä, missä siitä on valmiiksi pulaa tai mikä on meidän ydintoimintaamme.

Tarkemmin henkilöstöön kohdistuvien mahdollisten toimenpiteiden määrä ja sisältö täsmentyisivät ennen neuvotteluiden alkua ja niiden kuluessa. 

Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan myös sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palveluverkkojen ja muiden toimintojen osalta.

Kymsoten hallitus kokoontuu toukokuun kokoukseensa perjantaina 17.5.2019 klo 15 alkaen.