Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisen covid-19-epidemian johdosta

8.5.2020

Kymsoten hallitus käsitteli 8.5.2020 kokouksessaan yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista Kymsotessa covid-19 -epidemian vuoksi. Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan esityksen. Lomautuksia koskevan kohdan osalta esitystä täsmennettiin. Täsmennyksessä todettiin, että mikäli neuvottelujen lopputuloksena päädytään lomautuksiin, tekee hallitus asiasta erillisen päätöksen.

Yt-neuvottelujen ensisijainen sisältö on covid-19-epidemian johdosta tehtävät järjestelyt palvelutoiminnassa ja näihin liittyvät henkilösiirrot sekä muut toimintaa koskevat järjestelyt ja henkilösiirrot. Lisäksi neuvotteluissa käsitellään henkilöstöratkaisut töiden vähentyessä ja vuosilomia koskevat järjestelyt.

Neuvotteluissa on tarkoituksenmukaista löytää yhtenäiset ratkaisut ja toimintamallit, joilla Kymsoten toiminta pystytään varmistamaan nopeilla ratkaisuilla myös mahdollisissa epidemian pahenemisvaiheissa. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa lomautusten käsittely ja päätyminen lomautuksiin on toissijainen vaihtoehto. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan Kymsotessa tarvittaessa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut lomautuksia koskien, edellyttäen että perusteet täyttyvät. Mikäli neuvottelujen lopputuloksena päädyttäisiin lomautuksiin, tekee hallitus asiasta erillisen päätöksen.

Kymsote pitää lomautuksia viimeisenä vaihtoehtona ja niiden käsittelyyn voidaan päätyä vasta siinä tilanteessa, että neuvotteluissa ei pystytä muilla päätöksillä saamaan tarvittavia ratkaisuja Kymsoten toiminnan varmistamiseksi. Samalla edellytetään, että lomautusten taloudelliset ja toiminnalliset perusteet täyttyvät.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia ammattiryhmiä.