Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen

6.7.2020

Kymsoten kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen päättämään kuntayhtymän yhteistoimintaneuvottelujen ratkaisusta. Hallitus hyväksyi esitetyn neuvottelutuloksen. Toimitusjohtaja Annikki Niiranen teki kokouksessa lisäesityksen, jossa toimitusjohtajalle annettiin valtuutus hyväksyä vaihtoehtoiset toimenpiteet määriteltyjen säästöjen aikaansaamiseksi, mikäli palvelu- ja hoitotakuu osoittautuu vaarantuvan neuvottelutuloksen täytäntöönpanossa. Lisäesitys huomioitiin päätöksessä.

Päätöksen myötä hallitus hyväksyi joukon toimenpiteitä, joilla kustannuksia pyritään vähentämään jo syksyn 2020 aikana. Päätös sisälsi myös lomautukset toteutettavaksi tulevan syksyn aikana. Lomautusten piirissä on reilu 400 kymsotelaista.

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimintaa supistettiin merkittävästi

Koronavirusepidemian suurimmat vaikutukset Kymsoten talouteen eivät ole syntyneet koronavirukseen sairastuneiden potilaiden hoidosta. Sen sijaan talouteen vaikuttivat varautuminen laajan epidemian hoitoon ja toimintojen uudelleen järjestely infektiopotilaiden hoitamiseksi. Kymsote nosti maaliskuussa epidemiaan varautumisen korkealla tasolle sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kiireetön toiminta lopetettiin suurelta osin ja samalla perustettiin infektiopotilaiden hoitoon omat erilliset yksikkönsä niin päivystyksissä kuin osastohoidossa.

– Huhtikuussa meillä käynnit erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tippuivat keskimäärin jopa 50 prosenttiin normaalista. Kun lähes kaikki kiireetön hoito ajettiin alas, niin se näkyy myös taloudessa, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri ja Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen johtaja Marja-Liisa Mäntymaa.

Lähes kaikissa Kymsoten yksiköissä toimittiin keväällä poikkeusjärjestelyin epidemian leviämisen hidastamiseksi.

Kymsote laskuttaa kuntia käytön mukaan

Kymsote laskuttaa omistajakuntia tuoteperusteisesti muiden muassa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, mukaan lukien esimerkiksi suun terveydenhuolto, neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja perusterveydenhuollon vuodeosastot. Se tarkoittaa, että kuntien palvelumaksut määräytyvät käytettyjen palvelujen mukaan. Erikoissairaanhoidossa Kymsoten kuntalaskutus on toiminut näin jo aiemmin, mutta perusterveydenhuollossa tuotelaskutus tuli käyttöön vuodelle 2020.

– Kun koronavirusepidemian vaikutuksesta käynnit ovat vähentyneet, niin kunnille ei lähde näistä myöskään laskua, toimitusjohtaja Annikki Niiranen toteaa.

Kuntalaskutus on 88 % Kymsoten tuloista, joten merkitys Kymsoten talouteen on ollut huomattava. Samanaikaisesti Kymsotessa kuitenkin toimintakulut ovat pysyneet lähes talousarvion mukaisina, huolimatta suojatarvikkeiden kasvaneesta kulutuksesta.

– Toukokuun lopussa jäsenkuntien laskutus oli noin14 miljoonaa euroa alle palvelusopimusten. Jos syksylle tulee keskivaikea pandemia, arvioidaan jäsenkuntalaskutuksen jäävän 37 miljoonaa euroa alle palvelusopimusten. Kymsoten alijäämäiseen tuloskehitykseen vaikuttaa eniten jäsenkuntien maksutuottojen romahtaminen, Niiranen sanoo.

Mahdollisessa toisessa aallossa varmistettava normaalitoiminnan jatkuminen

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto tuli yllätyksenä kaikille. Toiseen tautiaaltoon Kymsotella on ollut paremmat mahdollisuudet varautua. Varautuminen suojainten kulutuksen kasvuun on saatu hyvälle tasolle. Keskussairaalan uudisosan valmistuminen helpottaa eristyspotilaiden hoitoa niin päivystyksessä kuin tehohoidossakin.

– Mikäli toinen tautiaalto tulee, niin pyrimme hoitamaan sen vähintään yhtä hyvin kuin ensimmäisenkin. Samalla haluamme kuitenkin turvata myös normaalitoimintaa. Meillä on siihen nyt huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin oli muutama kuukausi sitten, kertoo Marja-Liisa Mäntymaa.

– Keskussairaalan uudessa päivystyksessä on huomioitu valmiiksi erityspotilaiden hoito. Voimme nyt samassa päivystyksessä hoitaa infektiopotilaat ja muut päivystyspotilaat, jolloin resursseja ei tarvitse jakaa kahteen erilliseen päivystykseen. Samoin teho- ja valvontahoidossa voidaan eristää infektiopotilaat ilman, että tarvitsee jakaa resursseja moneen paikkaan.